پایان نامه شیمی : تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

 مطالب این پست : پایان نامه تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری 134 صفحه – رشته شیمی

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
(بیشتر…)

دانلود پایان نامه شیمی : بر هم کنش کالیکس آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید

 دانلود پایان نامه  شیمی : بر هم کنش کالیکس آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
(بیشتر…)

پایان نامه : بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

(بیشتر…)