: لیپوساکشن موجب کاهش وزن می شه؟

: آکا ایران: یعنی برگشت چربیای خارج شده پس از لیپوساکشن خطرناک نیس ؟

با در نظر گرفتن مطالعاتی که در برزیل انجام شد امتیازات به کار گیری لیپو ساکشن فقط درشرایطی ماندگاره که فرد تمرینات بعضی ورزش رو دربرنامه روزانه خود جا بده.

محققان مطالعاتی برروی ۳۶ زن با سن ۲۰ تا ۳۲سال که با روش لیپوساکشن بین ۳۰۰تا ۱/۵ کیلوگرم ازچربیای موضعی خود رو ازدست دادن، انجام دادن.

بعد ازلیپوساکشن تنها نصف زنان به مدت ۴ماه فعالیت بدنی داشتن زنائی که تمرینات ورزشی انجام ندادند بعد ازگذشت ۴ماه به وزن قبلی خود برگشتند فرقش اینه که اینبار نه فقط چربیا برگشتن بلکه بسیار عمیق تر شده واحتمال بروز بیماریای قلبی وعروقی هم درآنان زیاد شد .

بعد از انجام این تحقیقات محققان به این نتیجه رسیدن که فعالیت بعضی قدرت واقعی پیشگیرانه دربازگشت چربیا بعد از عمل لیپوساکشن است ونه فقط واسه ثابت نگه داشتن وزن که واسه سلامت سیستم قلبی عروقی بدن هم باید تمرینات ورزشی به طور ثابت دربرنامه روزانه خود داشته باشیم .

جمع آوری: آکا ایران

جدیدترین مطالب آکا ایران رو از راه ایمیل خود دریافت کنین

منبع :