دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته محیط زیست با فرمت ورد word

اطلاعاتی در مورد شیرابه در مدفن پسماند

کیفیت و کمیت تولید شیرابه طی دوره فعال زندگی و پس از دفن پسمانددر کنترل دفن پسمانداهمیت دارد.بعلاوه کیفیت شیرابه تصفیه آن بسیار مهم است شیرابه بدلیل تراوش یا نفوذ آب و دیگر مواد پسماند و فشرده شدن این پسماندها در اثر وزن خودشان بوجود می آید.بنابراین شیرابه را میتوان بعنوان مایعی تعریف کرد که وقتی آب یا دیگر مایعات با مواد زائد تماس پیدا می کنند،بوجود می آید.شیرابه یک مایع آلوده است که حاوی مواد معلق و محلول است.بخشی از نزولات آسمانی(برف و باران) که بر روی پسماندها می ریزند از نظر شیمیایی و فیزیکی با این پسماندها واکنش می دهند و به پایین نفوذ می کنند.در زمان نفوذ،این آب بعضی مواد شیمیایی در پسماندرااز طریق واکنش شیمیایی حل می کند.آب نفوذ کرده ممکن است همچنین آبی را که از فشرده شدن پسماندبدلیل وزنشان ایجاد شده را هم حل کند.مطالعات و بررسیهای زیادی انجام شد تا نقش فعالیتهای میکروبی در تجزیه پسماندهای شهری و ایجاد شیرابه مشخص شود.

(Rovers and Farquhar,1973;caffrey and Ham,1974;CWPCB,1961)

درپسماندهای شهری متان،دی اکسید کربن،آمونیاک،سولفید هیدروژن به دلیل تجزیه بی هوازی این پسماندها تشکیل می شود.این گازها ممکن است در آب حل شوند و با پسماندها یا اجزاء تشکیل دهنده محلول در آب نفوذ کرده،واکنش دهند.بعنوان مثال،دی اکسید کربن با آب ترکیب می شود تا اسید کربنیک ایجاد شود و سپس مواد معدنی پسماندها را حل کند.

[American public works Associotion (APWA).1966]

چندین واکنش شیمیایی دیگر بیشتر انجام می شود که بسته به نوع پسماند رنج وسیعی از مواد شیمیایی را پخش می کند.این آب نفوذی نقش مهمی در ایجاد شیرابه دارد باید توجه داشت که حتی وقتی هیچ آبی نتواند به پسماند رسوخ کند پیش بینی می شود مقدار کمی از مواد مایع آلوده کننده بدلیل واکنش های شیمیایی و بیولوژیکی تشکیل شود.

به نظر می رسد ترکیبات شیمیایی در چنین مایعی بسیار بالا باشد.نفوذ و نشست آب پسماندها،مواد آلوده کننده را رقیق می کند و به تشکیل آنها نیز کمک می کند.مقدار شیرابه بدلیل نفوذ آب افزایش می یابد،ولی در همان زمان آب رسوخ کرده غلظت مواد آلوده کننده را کمتر و آنها را رقیق تر می کند.کمیت و کیفیت شیرابه موضوع مهم در برنامه دفن پسمانداست.بطور کلی برای کاهش تشکیل شیرابه و به منظور جلوگیری از نفوذ آب به داخل مدفن پسماندباید یک پوشش نهایی بر روی مدفن ایجاد کرد ولی پیشنهاد شده که ساخت پوشش آخری به تعویق افتد.مزیت ساخت فوری پوشش نهایی کاهش چشمگیر میزان شیرابه در کوتاه مدت است.ضرر و زیان ساخت فوری پوشش آخری این است که شیرابه چند سال پس از بستن،تولید می شود.گرچه تصورات کنونی بر این است که شیرابه 40 سال پس از بستن مدفن پسماندتشکیل نخواهد شد ولی هیچ داده مشخصی برای تأیید این موضوع وجود ندارد.در مطالعه اخیر در مورد مدفن پسماندمیزان کافی از مواد زیستی تجزیه پذیر،حدود40 سال پس از انهدام شناخته شده است.       (suflita et al.,1992) .این عدم قطعیت بدلیل طول زمان است زیرا ایجاد شیرابه عواقب و پیامدهای اقتصادی و قانونی دارد.مزیت عدم ساخت فوری پوشش نهایی پس از رسیدن به سطح نهایی یا آخری این است که به نظر می رسد که مواد آلوده کننده پسماندها خیلی زود با جریان آب شسته شوند.گرچه داده هایی در مورد مدفن پسمانددر دست نیست،ولی نتایج سه تست سلولی بزرگ که توسط Lechner و همکارانش گزارش شده است نشان می دهد مواد زیستی تجزیه پذیر بطور چشمگیری طی 21 ماه پس از انهدام پسماندکاهش می یابند.زیان عدم ساخت فوری پوشش نهایی این است که گاز تولید شده از مدفن پسماندرا نمی توان بطور مناسب جمع آوری کرد،همچنین پیش بینی می شود بوی این مدفن های پسماند،باز مشکلاتی ایجاد کند.در بسیاری از کشورهای اروپایی فقط پسماندهای تصفیه شده اجازه دفن در زمین را دارند.

آب در مواد پوششی: مقدار آبی که با مواد پوششی وارد می شود،بستگی به نوع و منبع مواد پوششی و فصل سال دارد.حداکثر مقدار رطوبتی که می تواند در مواد پوششی شامل شود،با ظرفیت و گنجایش زمینه ای (FC) مواد تعریف می شود.ظرفیت زمینه ای به عنوان مایعی تعریف می شود که در فضای سوراخدار باقی میماند تا کشش جاذبه را تحت کنترل در آورد.ارزشهای واقعی برای محدوده خاک،از 6 تا 12 درصد،برای شن و 23 تا 31 درصد برای خاک های رسی و سفالی است.

آبهایی که از بالا می آیند: برای لایه بالایی مدفن پسماندآبی که از بالا می آید آبی است که از طریق مواد پوششی نفوذ کرده است.برای لایه های زیر لایه بالایی،آبی که از بالا می آید،آبی است که از طریق و از میان پسماند جامد بالای لایه نفوذ می کند.در محل دفن پسماندبا گردش مجدد شیرابه،آبی که از بالا می آید،نیز شیرابه گردشی است.یکی از مهم ترین و بحرانی ترین جنبه ها در آماده سازی تعادل آب برای یک مدفن پسماند تعیین مقدار بارش باران است که در واقع از میان لایه پوششی مدفن پسماندرد می شود و نفوذ می کند،جائیکه غشای زمین بکار نمیرود، مقدار بارش باران که از میان پوشش مدفن پسماندرد می شود،می تواندبا استفاده از آخرین مدل ارزیابی هیدرولوژیک اجرای مدفن پسماند(Help) تعیین شود(Schroeder et al.,1984a.b) آبی که در شکل گیری گاز محل دفن پسمانداز بین می رود: آب در طول تجزیه نا هوازی سازنده های ارگانیک در MSW مصرف می شود.مقدار آب مصرفی هر متر مکعب گاز تولید شده در واقع در ترتیبی از 015/-012/ گاز است.

آبی که بعنوان بخار آب از بین می رود: گاز مدفن پسماند،معمولاً در بخار آب اشباع می شود.کمیت بخار آب که از مدفن پسماندمی رود،با فرض اینکه گاز با بخار آب اشباع می شود،تعیین می شود.ارزش ارقامی مقدار بخار آب هر متر مکعب از گاز مدفن پسمانددر 90 درجه فارنهایت حدود0022/ گاز است.

آبی که بخاطر تبخیر از بین می رود: مقداری آب و رطوبت که بعنوان پسماند تبخیر می شود،در زیر خاک دفن می شوند.مقادیر زیاد نیستند و اغلب چشم پوشی می شود.تصمیم به مشمول کردن این متغیرها در تحلیل تعادل آب به شرایط محلی بستگی خواهد داشت.

آبی که از زیر بجا میماند: آبی که از ته اولین حفره دفن پسماندبه جا میماند شیرابه نامیده می شود.بطوریکه قبلاً ذکر شد،آبی که از ته دومین حفره و حفره های بعدی میماند،مطابق آبی است که از بالا وارد حفره زیر آن می شود.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه کارشناسی رشته محیط زیست در مورد طراحی سیستم جمع آوری شیرابه


دیدگاهتان را بنویسید