دانلود پایان نامه

 مطالب این پست : پایان نامه درباره ایثار
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )


1 – مقدمه
نگاه به مقوله ایثار نگاه عمیقی است.ایثار و شهادت(که قله و اوج ایثارگری است) نهایت کمال یک انسان است که خود را در خدا ذوب کرده این کمال ومشاهده آن دید وسیعی را می طلبد. که در خور شایسته بررسی ابعاد آن باشد این یک مقوله انسانی است که در همه جوامع وجود دارد سایر ملل برای ایثارگران وکشته شدگان جنگهای خود عظمت وجایگاه خاصی قائلند وهمواره کوشیده اند آنها را با مباهات وافتخارات وذخیره ای برای پیشرفت نسلهای بعدی قرار دهند.حتی کشورهایی هم که درگیر جنگ نبوده واز این حماسه آفرینی های تاریخی بی بهره بوده اند سعی کرده اند با اسطوره معنوی هایی در فرهنگ بومی خود تجلی گاه کمال انسانیت را به مردم خود شناسانده و به نوعی روح ایشان را برای رشد و ترقی آماده تر سازند چرا که همین فضیلتهای فردی است که موجب ایجاد پیوند بین افراد مختلف اجتماع ودر نهایت برقراری ارتباط بین جوامع مختلف میشود در ایران اسلامی ما هم به دلیل استحکام مبانی دینی ونیز تمدن وپیشینه ی غنی فرهنگ این بحث یعنی ایثار است.
این فضیلت (از خود گذشتگی) زمانی در ریز علی خواجوی دهقان فداکار جلوه می‌کند و زمان دیگر در یک معلم فداکار تجلی می یابد و مواردی چون نوجوانان ها و دانش آموزانی چون شهید فهمیده می توان یافت.
در تاریخ ایران عزیز ما اوج این ایثار را که نمونه های فراوانی هم دارد در دوران هشت ساله دفاع مقدس به نظاره نشستیم. دفاعی که آحادملت در آن مشارکت داشته و به اتفاق در برابر دشمن ایستادند. ما درصدد هستیم این جایگاه را به صورت واقعی بازشناسی و نمایان کنیم.

 

1-1 بیان مساله
1- آیا ایثار تنها گذشتن از جان و مال است؟
2- آیا ایثار در جامعه ی اسلامی امروز امتیاز محسوب می شود؟
3- آیا میزان تاثیر ایثار در افراد جامعه زیاد است یا کم؟
4- آیا دانش آموزان در ایثار نقشی دارند؟
2-1 اهمیت وضرورت مسئله
فرهنگ ایثار وجانبازی بستر تحولات فرهنگی جامعه از جریان رشد وشکوفایی برای تربیت انسانها وتعالی آنها به سوی قله رفیع انسان کامل است .عزیزان جانباز، پای بندی خود را به اعتقادات اسلامی با ایثار خون وبا نثار بند بند وجودشان به اثبات رسانیدند.
ما باید جامعه را به سوی ویژگی های جانباز آرمانی ،تعالی بخشیم: نه اینکه جانبازان را از اوج ایثارگری تنزل دهیم تحولات سیاسی در کشورها وانقلاب های که منجر به تغییر ساختاری نظام ها وحکومت ها می شوند، دارای ویژگی های فرهنگی خاص خود هستند. تغییردر فرهنگ عمومی مردم وجایگزینی فرهنگ جدید به جای گذشته ،بر خلاف تغییرات سیاسی نظامی، که در مدت نسبتا کوتاهی به وقوع می پیوندند ومستلزم صرف زمانی طولانی است.
در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه های مختلف استکبار جهانی وپیش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مکتب عشق وایثار سر از پای نشناختن وبا تعالی معنوی وعرفانی در صف مقدم مبارزه با استکبار جهانی وایادی مزدور آن پیشتاز صحنه های خون وشرف گردیدند. اوج این ایثارگریها در میدان های مبارزه حق علیه باطل و در جای جای میهن اسلامی، از کردستان تا خوزستان، در هنگامه خون و خطر وعشق وشرف نمایان گردید.
در هر جامعه مجموعه ای از نیروهای مختلف وجود دارند که در طیف بسیار وسیعی از کفر تا ایمان طبقه بندی می شوند و در مواجهه با نهضت های الهی عکس العملهای خاص خود را نشان می دهند. به گونه ای که پاره ای از مردم تا مرز شهادت وایثار وجان ومال از مبانی عقیدتی وارزشهای مکتبی آن نهضت الهی حمایت می کنند وعده ای دیگر در موضع کفر والحاد خود،سرسختانه در مقابل آن قرار می گیرند.
در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه های مختلف استکبار جهانی وپیش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مکتب عشق وایثار سراز پای نشناختند وبا تعالی معنوی و عرفانی در صف مقدم مبارزه با استکبار جهانی وایادی مزدور آن اقدام کردند.
این جاست که وظیفه ی بس خطیر جامعه و تمام کسانی که ایثارگران به گردن آنان حق حیات دارند آشکار می گردد.و اما این مقوله نیز از دو جهت قابل توجه وبررسی است: یکی آنکه اساسا جامعه باید دین خود را نسبت به کسانی که با ایثار وجانبازی ،حیات وبقای جامعه را تضمین کرده اند ادا کردند وکوتاهی وسهل انگاری در انجام این وظیفه کفران نعمت وناسپاسی وحق ناشناسی است. از جهت دیگر قدردانی نسبت به ایثارگران نشانه ی تلاش وایثار خود قرارداده بود ونظام اسلامی ما نیز در تمام برنامه ریزی ها وجهت گیری های فرهنگی،سیاسی، اقتصادی و..
این هدف مقدس را نصب العین قرار داده است. از این دیدگاه ایثار وجان فشانی در راه تحقق آرمان ها وتثبیت ارزش های الهی، مقدم بر هر خدمت و حرکتی به شمار می آید، چه، در پرتو ایثار وفداکاری است که امنیت جامعه ی اسلامی در قبال توطئه های دشمنان تضمین شده زمینه مناسب برای ساختن یک جامعه ی نمونه ی قرآنی فراهم می گردد.

 

3-1 اهداف پژوهش
1- آشنایی با مفهوم ایثار
2- آشنایی و درک طبقات ایثار
3- شناخت تاثیرات ایثار در جامعه
4- بررسی نگرش های موجود به این مبحث دربرخی منابع موجود
گرداوری این تحقیق از آن جا که قشر جوان ونوجوان ما به نوعی امید آینده کشور محسوب می شوند باید برای پذیرش نقش های مختلف آینده آماده شوند و تمام جنبه های زندگی را بیاموزند.
یکی از جنبه های زندگی ایثار وفداکاری است زیرا می توان در این مورد ایثارگران واقعی وخصلت پاک و با ارزش آنها را برای عموم مردم به تصویر کشید وبرای جوامع بعدی به یادگار گذاشت.
این تحقیق نیز با هدف ارزیابی ایثار در جوامع مختلف وچگونگی آن گردآوری شده است.
به دلیل ضیق وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار و طرحهای اماری دقیق میسر نگردید.

 

4-1 بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله ی مورد نظر

در زمینه ایثار تحقیقات زیادی به عمل آمده است از جمله تحقیقات عمر وخالد ودکتر معین و..که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از ایثار که در تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه شده استفاده کرد ولی در زمینه ی تاثیرات آن در جامعه تحقیقات زیادی به عمل نیامده و به شکل مکتوب منابع زیادی در دسترس نبوده است.حال سعی ما دانش آموزان ونوجوانان دراین تحقیق بر این است که انواع ایثار و تاثیر آن را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به اینکه موضوع اسلامی می‌باشد شاید نواقصی داشته باشد که از تمامی عزیزانی که این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند خواهانیم که مساعدت لازم را درجهت پیشبرد بیشتر تحقیق در مراحل آینده به عمل آورند قبلا از همکاری شما عزیزان متشکریم.

 

5-1 جامعه آماری
1- منابع چاپی شامل کتابهای تفسیر، داستانی، مفاهیم قرآنی و…
2- دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان شاهد عصمت

 

6-1 نمونه وروش نمونه گیری

1- منابع چاپی با توجه به محدودیت زمان تحقیق ووسع وتوانایی پژوهشگران منابع مذکور از بین منابع انتخاب وفیش برداری شد.
2- نمونه آماری دانش آموزان تعداد 70 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد عصمت که به طور تصادفی انتخاب وپرسش نامه بین آنها توزیع شده است.از این تعداد 50 پرسش نامه کامل انتخاب واطلاعات آن استخراج شد.

7-1 روش تحقیق

بنا به موضوع روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق کتابخانه ای وروش همایشی می‌باشد.
به این صورت که در مرحله اول با مراجعه به منابع موجود کتابخانه ای بر حسب موضوع از اطلاعات مورد نظر فیش برداری ودر تدوین مورد استفاده قرارگرفت. برای جمع آوری نظرات دانش آموزان از پرسش نامه 10 سوالی استفاده شد و نظرات دانش آموزان پیرامون هر یک از سوال ها با مقیاس تعیین شده وجمع آوری شد.
روش آماری مورد استفاده در حد آماری توصیفی (درصدگیری ورسم نمودار) می‌باشد.
9-1 مراحل اجرای تحقیق
پرسشنامه های تهیه شده در اختیار دانش آموزان دختر قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه کدگذاری شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از آن به کمک سایر افراد گروه به شکل نمودارهای درصد فراوانی ترسیم شد.

10-1 مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات این تحقیق عدم وجودکتب وتحقیقات کافی در زمینه ایثار و تاثیر آن در فرد و خصوصا اجتماع بود.
مشکل دیگر با توجه به ضیق وقت تعداد نمونه آماری 50 پرسشنامه (بعد از حذف _ پرسشنامه های ناقص) می‌باشد.
برای کسب اطلاعات جدید روز، شناخت زیادی روی سایتهای اینترنتی نبود و فقط از چند سایت استفاده شده است.

10-1 ارائه پیشنهاد

از عزیزانی که تحقیق را بررسی می کنند تقاضا داریم که تحقیقات را دراختیار مسئولین قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در این زمینه و خدمت به جامعه فراهم گردد، به امید روزی که تمام افراد جامعه به خصوص جوامع اسلامی قدر ایثار و ایثارگران را بدانند خود عضوی از این گروه فداکار باشند.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
دانلود پایان نامه درباره ایثار


دیدگاهتان را بنویسید