دانلود پایان نامه

با عنوان : مدلسازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

گروه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيندهاي صنايع نفت

پروژه كارشناسي ارشد

عنوان:

مدل سازي حلاليت گاز CO2 در مخلوط حلال هاي آمين دار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جداسازي گاز دي اكسيد كربن از فرآيندهاي اصلي در پالايش گاز مي باشد. براي جدا كردن گاز دي اكسيدي كربن از جريان گاز طبيعي اغلب از روش جذب به همراه واكنش شيميايي توسط حلال هاي آلكانل آمين بهره گیری مي گردد. در اين تحقيق مدل ترموديناميكي حلاليت گاز دي اكسيد كربن در مخلوط آبي از MDEA و MEA مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و پارامترهاي مدل ارائه شده می باشد. در اين مدل براي محاسبه نيروهاي برد كوتاه از مدل UNIQUAC-NRF به صورت يك مدل غير الكتروليتي و براي براي بيان بخش برد بلند از مدل پيتزر – دباي – هوكل بهره گیری شده می باشد. اين مدل در دماهاي مختلف توسعه داده گردید و پارامترهاي برهم كنش براي سيستم مخلوط MDEA-MEA-H2O-CO2 به دست آمد.

نتايج حاصل از اين مدل در مقايسه با مدل Li-Mather از دقت خوب برخوردار مي باشد.

مقدمه

گاز طبيعي اکثرا داراي مقادير متفاوتي از دي اكسيد كربن مي باشد. اين گاز را اصطلاحا گاز ترش مي نامند. گاز دي اكسيد كربن باعث اشكالات فراواني مانند خوردگي مي گردد. بنابراين اين گاز بايد از جريان گاز حذف مي گردد . مهمترين روش در صنايع گاز براي جداسازي اين گاز روش جذب همراه با واكنش شيميايي توسط حلال هاي آلكانل آمين مي باشد.

مهمترين آمين هايي كه در صنايع شيرين سازي گاز بهره گیری مي گردد عبارتند از MEA و MDEA و DGA و TEA و DEA. اخيرا براي بهبود راندمان جذب از مخلوط حلال ها با تركيب درصد هاي مختلف نيز بهره گیری مي گردد. مدل هاي گوناگوني براي تخمين ضريب فعاليت كه يكي از مهمترين پارامترها در تعادل فازي مي باشد ارائه شده اند.

فصل اول: کلیات

گاز طبيعي اکثرا داراي مقادير متفاوتي از دي اكسيد كربن مي باشد. اين گاز را اصطلاحا گاز ترش مي نامند. گاز دي اكسيد كربن باعث اشكالات فراواني مانند خوردگي مي گردد. بنابراين اين گاز بايد از جريان گاز حذف مي گردد. مهمترين روش در صنايع گاز براي جداسازي اين گاز روش جذب همراه با واكنش شيميايي توسط حلال هاي آلكانل آمين مي باشد.

مهمترين آمين هايي كه در صنايع شيرين سازي گاز بهره گیری مي گردد عبارتند از MEA و MDEA و DGA و TEA و DEA و… كه هر كدام خواص مختلفي در جذب گازهاي مختلف دارند. اخيرا براي به بود راندمان جذب از مخلوط حلال ها با تركيب درصد هاي مختلف نيز بهره گیری مي گردد. مدل هاي گوناگوني براي تخمين ضريب فعاليت كه يكي از مهمترين پارامترها در تعادل فازي مي باشد ارائه شده اند ولي در مورد مدل هاي مخلوط حلال ها هنوز توسط ديگر محققان كار مي گردد. در ا ين تحقيق هدف بهره گیری از مدل هاي غيرالكتروليت براي تشريح و بيان سيستم هاي مخلوط الكتروليتي ارائه شده كه برطبق اين ايده مدل UNIQUAC-NRF برای سيستم هاي مختلف آميني MEA – H2O-CO2،MEDA-H2O-CO2 و MDEA-MEA H2O-CO2 در محدوده درجه حرارت هاي 40 و 60 و 80 و 100 درجه سانتيگراد به كار رفته و با بهره گیری از يك برنامه بهينه سازي پارامترهاي تنظيمي مدل به دست آورده شدند. نتايج حاصل از مدل با پارامترهاي بدست امده در مقايسه با كار ديگر محققان از دقت نسبتا خوبي برخوردار می باشد.

تعداد صفحه : 123

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]