دانلود پایان نامه

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله 
پایان نامه کارشناسی
رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )


موضوع :
 
بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله
 
 
استاد راهنما :
آقای دکتراصغر پور
 
 
تهیه کننده :
سمیه اسلمی
 
دانشگاه امام حسین (ع)
 
رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
 

 

فهرست مطالب
فصل اول —————————————————
مقدمه ——————————————————
بیان مساله ————————————————–
اهمیت و ضرورت ———————————————
فصل دوم —————————————————
پیشینه داخلی و خارجی —————————————-
مصاحبه کارشناس/ مصاحبه اکتشافی ——————————
مقاله ——————————————————
فصل سوم ————————————————–
تحلیل نظری————————————————-
مدل نظری ————————————————–
فصل چهارم————————————————–
روش شناسی تحلیل ——————————————
روش تحقیق————————————————-
جامعه آماری ————————————————
شیوه انتخاب واحد نمونه—————————————
روش گردآوری ———————————————-
فصل پنجم————————————————–
فرضیات —————————————————
تعریف عملیاتی ———————————————-
فصل ششم- ضمائم——————————————–
پرسشنامه————————————————–
مصاحبه—————————————————-
منابع ——————————————————
 

 

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
انسان امروز دز جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری رابطه با محیط اطراف و افراد حاضر در جامعه خویش می باشد .
جهان امروز به دنیای الکترونیک و دهکده جهانی معروف می باشد که در این دهکده جهانی افراد از هر سوی دنیا با هر ملیت و هر عقیده ای که باشند در آن حضور می یابند و با یکدیگر تبادل نظر و مبادله اطلاعات می نمایند .
یکی از این ارتباطات ، ارتباط از طریق دنیای اینترنت و گفتگوهای چند نفره در اتاق های گفتگوی چت می باشد . که افراد از هر سوی دنیا با عقاید و اعتقادات متفاوت وارد این اتاق های گفتگوی چت شده و با یکدیگر ساعتها بی آنکه متوجه گذر زمان باشند به گفتگو می پردازند البته از نوع نوشتاری .
حال در این پژوهش سعی بر آن است تا انواع گفتگوها از طریق چت و انواع روم های موجود را بررسی کنیم . و اینکه آیا این ارتباط می تواند سالم باشد یا خطر آفرین برای نسل حاضر است .
افراد چت را فقط بعنوان ابزاری برای سرگرمی و گذران وقت می دانند و نه وسیله ای برای آموزش از راه دور و ارتباط آفرینی با دوستانی از هر سوی دنیای بیکران .
در این پژوهش علل کشش و جاذبه دو جنس مخالف به یکدیگر و چرا انتخاب یکدیگراز طریق چت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
و چرایی بیشتر وقتی خود را نشان می دهد که جوانان 30-25 ساله ایرانی هنوز ساعتها وقت خود را صرف چت میکنند و چرا باید جوانی که به این سن و سال هنوز به خط مشی واقعی زندگی خود دست نیافته باشند ؟ و وقت خود را پای کامپیوتر و بیهوده گرایی بگذراند.
و اینکه در نهایت بدانیم در دنیای امروز چت خوب یا بد؟
2-1 بیان مسئله :
می توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهانی است ، یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار میگیرند و سازمان عظیمی است که نظم آناز پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن به کسب اطلاع درباره چیزها ی مختلف ، گفتگو ، بازی ، تجارت ،جستجوی علمی ، مشاهده تصاویر مختلف ، استماع صداها و آهنگها ، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازند . قاعده کلی حاکم بر اینترنت استفاده از اطلاعات به گونه ای آزاد است . ( محسنی ، 71،1380 )
واقعیت آن است که این نظام ارتباطی تا به حال حداقل در کلیت آن در ابعاد جهانی نظارت نشده آزاد ، خصوصی ، همگانی و نیز تنوع و تکثرگرا باقی مانده است ، هر چند سانسورها و نظارتها می تواند حداقل در بخشی از جهان در آن مداخله داشته باشد . مبالغه آمیز نخواهد بود که اینترنت را از مهم ترین فصول جامعه اطلاعات بدانیم . برای برخی از قشرهای جامعه ما « اینترنت» نامی کم و بیش آشنا ، اما در عین حال مبهم و اسرار آمیز است . نامی که دانستنیهای پراکنده درباره آن همواره در طول چند سال اخیر رو به افزایش بوده است و توسعه و تحول سریع آن هم سبب گردیده است که اطلاعات در این باره به سرعت کهنه شود. ( محسنی ، 1380 ،71 )
اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد ، زشت و زیبا ،اخلاقی و غیر اخلاقی می تواند تلقی شود ، البته مسئله در این است که مرزهای میان این صفات دوگانه را جامعه های مختلف چگونه تعریف کنند ، با اتصال به شبکه اینترنت می توان با دیگران رابطه برقرار کرد ، از اطلاعات علمی ، سیاسی ، ادبی ، تاریخی و … بهره مند شد .
( محسنی، 1380، 71 )
چت به معنای گفتگوی عامیانه بین افراد مختلف می باشد . در محیط اینترنت معنای این فناوری گفتگو در اتاقهای خصوصی و عمومی است و به سطح برخورداری و استفاده افراد از آن بستگی دارد .
3-1 اهمیت و ضرورت مسئله :
چت در ایران برای نسل جوان جایگاه ناشناخته ای داردو باید آموزش های لازم در این زمینه لحاظ شود . چت یک مبع تبادل اندیشه است و در کنار دیگر رسانه های الکترونیکی باید به جایگاه مناسب خود برسد . ( کریم خانی ،1386، 17 )
80% مراجعین به چت روم ها از سایت yahoo ، 6/5 % از MSN و تنها 7% از سایت های فارسی زبان هستند .
75% چت کنندگان در چت نقش های متفاوتی را بازی می کنند که سهم پسران 89% و دختران 11% است . در این میان پسران بیشتر از دوربین و صدا بهره میگیرند. (کریم خانی، 1386 ، 17 )
نتایج بدست آمده از تحقیقات محمد ابراهیم برزگر در ارتباط با گرایش مذهبی جوانان در هفت موضوع مرتبط با چت نشان می دهد . که : (همان منبع )
نگاه به چت بعنوان بازی و سرگرمی24%                 وسیله برای ارتباط دوستانه18%
چت بعنوان تداوم زندگی واقعی17%                      چت بعنوان امکانی برای جستجو گری9%
چت بعنوان ارتباط نا مطمئن ناکار آمد 20%                       چت بعنوان ابزاری برای سوء استفاده 12%  
4-1 سوالات پژوهش :
حال دراین پژوهش سعی بر آن است تا بتوانیم سوالات ذیل را پاسخگو باشیم .

  • انگیزه های روانی میان دانشجویان در استفاده ازچت و دوستیابی اینترنتی چیست ؟
  • تاثیر چت بر فرهنگ و هنجار جامعه چیست ؟
  • تاثیر پدیده جهانی شدن و دنیای مدرنیته بر چت چیست ؟

5-1 تعریف مفاهیم :
شبکه اینترنت : همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی و شهروندان جهان است . سازمان عظیمی که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است . قاعده کلی حاکم بر اینترنت استفاده از اطلاعات به کونه ای آزاد است . اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد ، زشت و زیبا ، اخلاقی و غیراخلاقی میتواند تلقی شود .
چت : به معنای گفت و گوی عامیانه در محیط اینترنت است . چت یک منبع تبادل اندیشه است و در کنار دیگر رسانه های الکترونیکی باید به جایگاه مناسب خود برسد . چت در اتاق های خصوصی یا عمومی در محیط اینترنت انجام می گیرد . چت می تواند بصورت صوتی ، تصویری یا نوشتاری ( تایپی ) باشد .
چت روم : به اتاق های گفتگو گفته می شود که در واقع افراد از مکان های مختلف دنیا دور هم جمع می شوند و با یکدیگر صحبت می کنند . هر شهر معمولاً روم مشخصی دارد .

 

فصل دوم : مطالعات اکتشافی و مرور پیشینه تحقیق :
پیشینه های مورد استفاده در این تحقیق شامل کتاب ، مقالات علمی و اینترنت می باشد . که به دلیل عدم دسترسی به کتاب های مرتبط با موضوع با موضوع تحقیق بیشترین منبع مورد استفاده اینترنت و مقالاتی که در رابطه با موضوع مطرح شده می باشد .
این پیشینه که شامل یک پیشینه خارجی و دو پیشینه داخلی و نظریات کارشناسان که بصورت ؟؟ جمع آوری . نتیجه گیری شده و نیز مقاله ای تحت عنوان موضوع پژوهش می باشد .
1-2 پیشینه داخلی
الف ) این پیشینه از سایت شبکه فن آوری اطلاعات ایران W W W . IRITN . COM نوشته شده توسط           استفاده شده است .
مقام اول حضور در اتاقهای چت در خاورمیانه ازآن ماست .
احساس تنگنا و در مضیقه بودن به لحاظ برقراری ارتباط و عدم تعریف واحد از چگونگی وجود ارتباطات از جانب دستگاه های مسئول افرادرا به سمت استفاده از محیط های گفت و گوهای اینترنتی سوق می دهد . دکتر طهمورث شیری – عضو هیاًت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت :
در زمینه روی آوردن به فناوری های مدرن باید نیازهای موجود در جوانان و اقشار مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل و طبقه بندی از این نیازها ارائه شود تا میزان پاسخ دهی فناوری جدید سنجیده شود .
آنچه حائز اهمیت است ، وجود یکسری موانع و گسلهایی است که به عنوان موانع ارتباطی وجود دارد و وجود یکسری مواردی مانند اینترنت ، و از طریق آن دسترسی به CHAT ROOM ،امکانی را فراهم می کند بدون احساس وجود موانع ارتباطی بتوانند به بحث و تبادل نظر بپردازند .
وی گفت : به عقیده من به جای اینکه به وجود معضل بودن CHAT بپردازیم به این موضوع که اسباب ترویج این پدیده در جامعه ما چه بوده بپردازیم و از دو جهت آن را شامل از معلول به علت و اشاره به زمینه های اجتماعی موجود در جامعه مورد بررسی قرار دهیم
منبع اینترنت : سایت W W W.IRITN . COM شبکه فن آوری اطلاعات ایران
ب ) در طرح نظر سنجی « بررسی نحوه کاربرد اینترنت ؟؟و جوانان مشهد » که در دی ماه سال 83 توسط خانم راضیه آذرنیا انجام گرفت . نظر کاربران در ارتباط با مدت دوستی و ازدواج های اینترنتی بدین شرح می باشد:
بیشتر دوستی های اینترنتی دارای دوام کمی بوده است . بطوریکه 7/25 % کمتر از یک ماه ، 6/32 % بین یک تا شش ماه و 3/14% تا یکسال طول کشیده است . 4/27 % افراد پاسخگو دوستی شان بیش ازیکسال به طول انجامیده است .
در ارتباط با انتخاب همسر اینترنتی : اکثریت کاربران با انتخاب همسر اینترنتی هیچ گونه موافقتی نداشتند این افراد 3/55% نمونه را تشکیل میدادند . 5/13% در حد کم و 2/2% در حد متوسط با انتخاب همسراز طریق اینترنت موافق بوده اند . 1/11% افراد پاسخگو نیز در حد زیاد و خیلی زیاد با انتخاب همسر اینترنتی موافق بودند .
این پیشینه برگرفته از کتاب تکنولوژی جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه نوشته جریس- هسنون – ( چاپ سال 81 )می باشد .
ج ) بر طبق گفته پژوهشگران ، اجتماعی بودن رسانه بیشتر به این امر وابسته است که یک فن آوری ارتباطی چگونه می تواند بین پیوندهای شبکه ای قوی و ضعیفی که افراد ایجاد کرده اند توازن برقرار کند . بطورکلی ، آنها اظهار داشته اند : همجواری فیززیکی از پیوندهای قدرتمند فردی پشتیبانی میکند . اینترنت بصورت بالقوه از اهمیت همجواری فیزیکی برای ایجاد و نگهداری شبکه های قدرتمند پیوندهای اجتماعی می کاهد … اینترنت فرصت هایی را برای تعاملات اجتماعی فراهم می آورد که به ( دوری یا نزدیکی ) فاصله بین افراد وابسته نیست . مردم اغلب برای حفظ رابطه با افرادی که از قبل با آنها ارتباط داشته اند از اینترنت استفاده می کنند . اما آنها هم چنین رابطه های درون خطی جدیدی را فراهم نیز برقرار میکند . اغلب این ارتباطات جدید ضعیف هستند .
بنابراین اینترنت نه تنها ممکن است برای جایگزینی با سایر انواع فعالیت های اجتماعی کاربرد داشته باشد بلکه ممکن است جایگزینی برای روابط قدرتممند اجتماعی نیز به حساب آید . دوستی های درون خطی نسبت به دوستی هایی که در اثر همجواری فیزیکی حاصل می آیند . احتمالاً محدودترند . ( اسلوین – ص153-1380 )
از این پیشینه می توان چنین برداشت نمود که اغلب افراد ی که به ارتباطات درون خطی و مجازی روی می آورند فاقد ارتباطات صریح و روشن و یا اکثریت آنها از اعتماد به نفس کافی برای ارتباطات واقعی برخوردار نبودده و دلیل دیکر آن نیز حس کنجکاوانه افراد و روابط با سایر افراد از هر سوی دنیا می باشند .
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله


دیدگاهتان را بنویسید