دانلود پایان نامه

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در تعلیم و تربیت اسلامی نیز تربیت همه ابعاد وجودی دانش آموز مانند جنبه بدنی (بهداشت ، سلامتی و ورزش) ، شناختی ، اجتماعی و اخلاقی اهمیت دارد. بر این اساس مسیر تربیت دانش آموز بایستی در جهت رشد و تکامل همه جانبه قرار گیرد و او را به مقام والای انسانی و اخلاقی نزدیکتر سازد . اهداف تربیت حرکتی و ورزشی می تواند در جهت اهداف تعلیم و تربیت اسلامی قرار بگیرد . شاید به همین علت ، تربیت حرکتی و ورزشی بخش جداناپذیر و تفکیک نشدنی از تعلیم و تربیت می باشد . مربیان می توانند از بستر مناسب و پذیرای فعالیتهای حرکتی و ورزشی در جهت تربیت همه جانبه دانش آموزان بهره گیری کنند.

طبقه بندی اهداف تربیت حرکتی و ورزشی

  1. طبقه بندی اهداف تربیت حرکتی و ورزشی براساس مدل تغییر رفتار دانش آموزان .
  2. طبقه بندی اهداف تربیت حرکتی و ورزشی براساس هدفهای تربیتی و آموزشی .

در طبقه بندی اول ، تغییر رفتار دانش آموزان هدف اصلی و نهایی می باشد . هدف تغییر رفتار این می باشد که دانش آموزان از یک زندگی متحرک و فعال برخوردار شوند و رفتارهای مطلوبی از خود بروز دهند.

 

 

براساس این مدل ، اهداف تربیت حرکتی و ورزشی را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1) اهداف شناختی یا ادراکی ، 2) اهداف نظری ، 3) اهداف رفتاری (حرکتی ـ مهارتی) .

در روش دوم رفتار یادگیرنده را می توان به سه حیطه تقسیم نمود : الف) حیطه شناختی ، ب) حیطه عاطفی ، ج) حیطه روانی ـ حرکتی .

تربیت حرکتی و ورزشی در هر حیطه به دنبال اهدافی می باشد و هرگونه فعالیت یا یادگیری حرکتی و ورزشی باعث یادگیری و تربیت در هر سه حیطه یا حوزه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف اختصاصی تربیت حرکتی و ورزشی

اهداف اختصاصی تربیت حرکتی ـ ورزشی به اهداف حیطه روانی ـ حرکتی محدود
نمی شوند و اهداف حیطه شناختی ، عاطفی ، اجتماعی و اخلاقی نیز جزء اهداف اختصاصی قرار می گیرند. به گونه کلی اهدافی از قبیل تکامل شناختی ، تعامل اجتماعی ، درک ارزشهای اخلاقی و گروهی ، ابراز وجود ، پرورش حس خلاقیت ، درک و شناخت خود ، ثبات عاطفی ، بهره گیری معقول از اوقات فراغت ، رفع اضطراب و خستگی ناشی از زندگی و تقویت حس مسئولیت پذیری جزء اهداف اختصاصی تربیت حرکتی و ورزشی در نهادهای آموزشی تلقی می شوند .

اهداف اختصاصی تربیت حرکتی و ورزشی اکثراً تربیتی هستند و در هر سه حیطه قرار دارند. اهداف تربیتی در این حوزه از طریق فعالیتهای جسمانی و ورزشی تحقق پیدا
می کند. توجه همزمان به این اهداف سبب می گردد که اهداف تربیت بدنی و ورزش در جهت و راستای اهداف عمومی تعلیم و تربیت قرار گیرد .

1ـ اهداف جسمانی و مهارتی ، 2ـ اهداف اجتماعی عاطفی ، 3ـ اهداف ادراکی ـ شناختی

اهمیت تدوین اهداف در برنامه ریزی حرکتی و ورزشی

تربیت حرکتی و ورزشی بخشی از برنامه های آموزشی و تفریحی را در نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی تشکیل می دهد. از این رو در تحقق بخشی از اهداف عمومی تعلیم و تربیت نیز سهیم می باشد .

اهداف رفتاری بایستی در سطح آگاهی یا معرفت ، توجه و رفتار تعیین و تنظیم گردد. ارزش برنامه های حرکتی و ورزشی در تعلیم و تربیت منوسط به وضوح اهداف و جهت گیری تربیتی آن می باشد ؛ زیرا همیشه اعتبار برنامه های حرکتی و ورزشی در نظامهای تربیتی و آموزشی به ارتباط اهداف و نقشهای تربیتی آن با مجموعه تعلیم و تربیت وابسته می باشد و براساس آن ارزیابی می گردد.

محتوای برنامه های حرکتی و ورزشی بایستی با اهداف و نیز با واقعیتهای موجود مانند امکانات و تسهیلات موجود همخوانی داشته باشد .

اهداف مشترک و معمول بین معلمین و مربیان ورزش در مدارس به توضیح ذیل می باشد :

الف) لذت بردن از بازی ، ایجاد شادابی ، نشاط و طراوت در دانش آموزان از طریق تأکید بر برنامه ها و فعالیتهای سرگرم کننده و تفریحی .

ب) کمک به توسعه و رشد روانی و اجتماعی مطابق با هنجارهای فرهنگی جامعه و بویژه ایجاد توجه و عادت مثبت به فعالیتهای حرکتی و ورزشی .

ج) کمک به دانش آموزان جهت پیشرفت در آمادگی جسمانی ، آمادگی حرکتی ، سلامتی و بهداشت .


دیدگاهتان را بنویسید