دانلود پایان نامه

براي بچه هاي بزرگتر مطالعه ي مرگ و تشريفات مراسم تدفين دنياي اديان به آنها يك بصيرت راجع به آن چیز که كه مردمان گوناگون عقیده دارند بعد از مرگ روي مي دهد، مي دهد. چنين مطالعه اي بايد شامل زمان براي بحث در مورد باورهايي باشد كه تأكيد كند مذاهب فرصت هاي بچه ها را براي بيان تعهداتشان به چنين باورهايي مشخص افزايش مي دهند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بسياري از بچه ها از جنگ هايي كه در دنيا روي داده و مي دهد آگاهند البته آنها ممكن می باشد گروههاي دو طرف را نشناسند. بسياري از آنها ممكن می باشد وابستگي مذهبي داشته باشند اينكه معلمان با بچه ها صحت كنند در مورد چيزهاي وحشتناكي كه ممكن می باشد روي دهد بنام مذهب، مهم می باشد. بايد توانايي گوش دادن به افكار بچه ها و نگراني هاي آنها را داشته باشيم و نسبت راليسم (نژاد پرستي) هشيار باشيم و ارائه توجه هاي آلژناتيو (جايگزين) بخشي از تعهدات معلمان می باشد. در طول مدت آموزش RE بايد به بچه ها اعلام كرد كه دنياي مذاهب بر صلح و عدم خشونت تأكيد دارد و تأكيد كنيم براينكه تمامي اديان در هر زماني وسيله اي توجيهي براي توجيه اعمال غير انساني بوده اند. همچنين براي بچه ها مفيد می باشد كه بعضي چيزهايي را كه افراد بالغ نمي توانند راه حل آنرا درك كنند تشخيص دهند. و ديدن آن رويدادها از ديد شخصي مي تواند آنها را نسبت به نظرات توجه ها و تجربيات ديگران تحمل پذير كند. ديدن ليست منابع در پايان فصل براي مطالعه بيشتر و ارتباط با بچه ها كمك مي كند.

اداره كردن توجه بزرگترها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بچه ها تنها افرادي نيستند كه ممكن می باشد به ما يك تنوع از توجه ها را ارائه دهند و يا اينكه موقعيت ما را بعنوان معلم به چالش بكشند ما بايد تشخيص دهيم كه چگونه به بزرگترها واكنش نشان دهيم بزرگترها شامل همكاران ما و والدين كودكان هستند.

ارتباط با همكاران

اگر شما بخاطر RE خوشحاليد، تشخيص ارزش آن براي بچه ها و لذت بردن از اكتشاف مهارتهاي RE مهم می باشد. ممكن می باشد شما از ميان همكاراني بياييد كه با موضوع RE دشمني كنند. در انگلستان و ولز معلمان يك حق قانوني دارند براي كناره گيري از آموزش RE. اما بعضي از همكاران هستند كه ممكن می باشد اين حق را نخواهد و ترجيح دهند در عوض به غفلت از موضوع يا به تحقيق با جديت درمورد آن بپردازند.

ممكن می باشد شما به اندازه كافي خوش شانس باشيد و در مدرسه اي باشيد كه RE يك حضوري قوي و موضع مدير آن در قبال RE حمايتي باشد. شما مي توانيد حمايت كنيد از RE يكبار ديگر در كلاس، زمان صحبت با فكر كردن از اينكه چگونه ممكن می باشد واكنش نشان دهيد به چنين وضعيتي مي توان مفيد باشد.

ارتباط با والدين

بعضي از والدين مي توانند در مورد RE ناراحت باشند و بسياري از والدين هم از اهداء RE در مدرسه بي اطلاعند، بعضي والدين ممكن می باشد از مدارسي كه با مذهب مرتبط هستند ناراحت باشند بعضي احساس مي كنند RE تنها بايد عيده آنها را آموزش دهد و بعضي ديگر هم ممكن می باشد از يادگيري بچه هايشان در مورد اديان گوناگون نگران باشند انگلستان و ولز والدين از يك حق قانوني براي انصراف بچه هايشان از RE برخوردارند بهرحال بعضي ها ممكن می باشد براي انجام امور ديني بي ميل باشند و بخواهند بچه هايشان را جدا كنند.

مدرسه شما بايد در مورد تحقيق RE وضعيت خود را مشخص كند از طريق آينده نامه و سياست ها و والديني كه بايد تشويق شوند براي ارائه اين اطلاعات. مدارس دوست دارند والدين را با گسترش چنين سياست هايي آشنا و درگير كنند. تا جايي كه دروندادشان مي تواند سودمند باشد و با والدين ديگر آشنا شوند. كلاس معلمان مي تواند والدين را از موضوعاتي كه بچه ها در RE مطالعه مي كنند، آگاه كند از طريق نامه به خانه يا نمايش هاي ديواري از كار براي ترم بعدي . والدين همچنين مي توانند از راههاي ديگري هم درگير RE شوند. آنها مي توانند بچه ها را در ديدار از عبادتگاههاي ديني همراهي كنند و از آنها بخواهيم (دعوت كنيم) درمورد عقايد شخصي ديني خود حرف بزنند يا غذاهايي را آماده كنيم كه نشانه ي باور يا دين شخصي آنهاست.

بهرحال ممكن می باشد والدين با نگراني در مورد RE صحبت كنند. شما نياز داريد به تصميم گيري اوليه كه اين يك بحث می باشد كه شما مي توانيد حل كنيد مسئله را و البته شما نياز داريد به ارائه (معرفي) والدين به مدير مدرسه.

آموزش مذهبي در مدارس انجمن ديني

اصطلاح ‹‹مدارس انجمن ديني›› طرحي می باشد كه چيزي از ذات سيستم آموزش دو بخشي انگليس را منعكس مي كند. آموزش كشور انگليس يك سيستم در جنبه اي از مدارس سكولار و مدارس مذهبي بوده. آغاز اين سيستم كه پي ريزي گردید بطور نادرست بعنوان مدارس كليسا نام برده مي گردید. در ميانه قرن نوزدهم در ميان يهوديان همانند مسيحيان مدارس بطور دقيق از سيستم آموزش انگليسي آغاز گردید ؛ در قرن حاضر هم مدارس مسلمانان و سيكل ها پيروي كرده اند از شيوه ي آموزش يهوديان و مسيحيان . همچنين بكارگيري اصطلاح مدرسه ديني بعنوان طرح براي اين موارد كه انحصار ديني ندارند نادرست می باشد اصطلاح انجمن ديني بيشتر ارتبه گروههاي مذهبي را كه بر پايه شالوده رشد تعداد مدارس متعهد بوده اند، منعكس مي كند.

در حالت مشابه، اصطلاح آموزش مذهبي نياز به توضيح و روشن سازي دارد. در انجمن ديني مدارس ، دو نكته ارجاع دارد: آغاز، تصریح دارد به موضوع برنامه ريزي آموزش كه يك عنصر اجباري برنامه ريزي آموزش در هم مدارس انگليسي می باشد كه تركيب با برنامه ريزي آموزش ملي می باشد و مستحق اين می باشد كه برنامه ريزي بر آموزش اساسي براي تمام بچه ها ناميده گردد. باضافه آموزش مذهبي به تمام تجربه آموزشي و زندگي مدارس تصریح دارد و پيوند نزديك با عادات قومي مدارس.

تأثیر موضوع برنامه ريزي آموزش RE در چندين سطح درون مفهوم انجمن ديني مدارس هست و اين تأثیر ها اغلب در تنش هستند. تنش ها ماندن بين شالوده دم زني هاي انجمن هاي مذهبي جستجو (تحقيق) براي يك برنامه ريزي آموزش مربوط به قرن بيست و يكم می باشد كه خواسته هاي كامل جامعه جهاني قرن بيست و يكم را جواب دهد. پيدايش و شكل گيري انجمن ديني حدوداً ميل داشت براي پرورش اعتقادات مذهبي بعنوان يك خصيصه ابتدايي RE و اين هر دوي مضمون و تحويل موضوع را شكل مي دهد. اين حقيقت ادعاهاي انجمن هاي مذهبي در تنش با ديگر ادعاهاي حقيقي در مطالعه دنياي مذاهب رويارو شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تفكيك پذيري و دقت كشش ويژه ممكن می باشد بوسيله ي معلمان RE و مديران مدارس در سه روش صورت گيرد : آغاز از طريق يك بازشناسي صريح و آشكار بوسيله تمام موارد درگير كه يك كشش (تنش) به وجودمي آورد و يك تصميم براي ساخت آن درون مدرسه و بكارگيري و اقدام به آن . ثانياً: بكارگيري گفتگو بعنوان يك متدولوژي (روش شناسي) كه صداي گوينده كه از يك ايمان يا دين ويژه انجمن صحبت مي كند و گوش مي دهد به حرفهاي گوينده ديگر كه از اين ويژه انجمن هاي ديگر سخن مي گويد.

سوما: يك درك كه فرآيند ديالوگ تشخيص مي دهد كمال خودش را و ديگر در صورتي كه پذيرش آن عوض گردد اما مصالحه نكنند ممكن می باشد پيروي كنند.

بخش دوم از تنش در برنامه ريزي آموزش در انجمن ديني مدرسه در بخش گسترش عقايد شخصي شاگردان می باشد. در صورتيكه انجمن ديني ممكن می باشد بخواهد براي پرورش كودك يك فن آموزش و پرورش را گسترش دهد. آموزش مذهبي، نوعي از آموزش می باشد نه تعليمات ديني شفاهي يا تعاليم مذهبي. هر سه اديان ابراهيمي (يهوديت، مسيحيت، و اسلام) براي مثال ايمان نوعي از بخشش و موهبت خداوندي می باشد و نه يك وعده دهي معلم يا رهبري ديني . بطور مشابه تکریم به آزادي مذهبي و حقوق بشر ايجاب مي كند كه باورهاي مذهبي با دعوت صورت بگيرد نه اينكه تحميل گردد. از 1944 موضوع RE در مدارس انجمن ديني و ايالتي انگليسي اجباري بوده می باشد. اگرچه اين مدارس ممكن می باشد در انتخاب برنامه آموزش خود مختار بوده اند اين مضمون آخر نيازمند می باشد كه به ارائه RE در سطح خطرناك (تغذيه) ديني و براي ديگران بعنوان اجباري بودن در مدارس . حتي جوانترين اعضاي هر انجمن ديني مدارس هم نياز دارند به اينكه احساس كنند دعوت شده اند به شركت در فعاليت هاي ديني و از آزاد بودن تجربيات عقيدتي قدرداني مي كنند.

وقتي انجمن هاي ديني ادعا مي كنند آموزش مذهبي بكلي در زندگي مدارس جا گرفته می باشد، آنها اينرا بعنوان يك مسئوليت آشكار مدرسه درك مي كنند. در اين معني، زندگي روزانه كارمندان و شاگردان زندگي درون يك جمع می باشد كه اين دين به خداوند معتقد و به تشريفات مذهبي و نمادهاي پذيرفته شده تکریم مي گذارد و آنرا تشويق مي كند. در يك جامعه سكولار كه دين و مذهب تحمل مي گردد بعنوان يك مسئله ي شخصي و خصوصي انسانها، و اين دين بايد از قلمرو دولت و عموم بيرون باشد. در مدرسه سكولار دين محدود مي گردد به درس آموزش مذهبي . بعضي والدين مدارسي انجمن ديني را براي بچه هايشان انتخاب مي كنند كه در آن مسلمان، سيك، طرفداران كليساي انگليسي، يهودي يا كاتوليك نيز هستند زيرا آنها آرزو مي كنند بچه هايشان بخشي از انجمن مدرسه باشند كه در آن دين و مذهب نه تنها مورد تکریم می باشد بلكه با آن زندگي مي كنند و تشويق مي شوند به يادگيري مذهب فراتر از RE بحران و تنش در جايي واقع مي گردد كه تفكيك نژادي در انجمن و مدارس ايجاد گردد يا اينكه بخواهيم آنرا به اقليت تبديل كنيم. مدارس تك ديني مي توانند جوامع را به ميدان هاي دين تبديل كنند براي تقسيم جامعه كه اين عدم درك، بدگماني و عدم اعتماد و عدم رقابت را به وجودمي آورد. رهبران انجمن تك ديني مدارس تصریح مي كنند با اين وجود اين مدارس اغلب از بخش هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه تشكيل شده اند. آنها تصریح مي كنند به اينكه مدرسه ايالتي مسلمانان انگليس داراي اعضايي می باشد كه از 24 زمينه متفاوت فرهنگي جمع شده اند. در يك مدرسه ديني در حقيقت بچه هاي سياه آفريقايي در مدارس كاتوليك و مدارس سكولار هم هستند.

يك رده از برنامه آموزش مذهبي در مدارس انجمن هاي ديني انگليس، آغاز برنامه آموزش اجباري ملي را اجرا مي كند در دوره بعد از قرن بيستم يك نيروي ديناميك را آغاز مي كند كه شامل مراحل زيادي از زندگي جوانان می باشد.

تعليم توسعه ديني جاي صحبت داشت بطور همزمان بعنوان وسيله ارتقاي عمومي سطح شهروندي انگليس. شهروندان جوان پيرو كليساي انگليس، شهروندان كاتوليك انگليس، يهوديان و شهروندان مسلمان ريسك جنگ زدند به طبيعت هويت هاي فرهنگي، مدني و مذهب و آموزش مذهبي آنرا يك بخش مهم تشكيلاتي شخصي مي سازد.

انعكاس در تمرين

يك عامل تركيبي اساسي ديگر در RE، ارزيابي می باشد. ما نياز داريم به شناخت اينكه يادگيري RE چه نوع اثراتي بر كودكان ما دارد. تشخيص و طايف ممكن می باشد فرآيند آكادميك هر بچه را نشان دهد. اما ما همچنين نياز داريم به شناخت اثر وسيع تر آن. لازم می باشد آن چیز که را از RE آموخته ايم منعكس كنيم براي تشخيص اينكه چگونه ممكن می باشد قوانينمان را بهبود ببخشيم و هر آموخته اي را ارزيابي كنيم. بخشي از RE ممكن می باشد شامل رسيدگي به بعضي از موضوعات زير باشد :

اهداف :

يك بخش دارد.

* ارتقاي درك شاگردان از اينكه در مورد چه مذهبي می باشد ؟

* توانا كردن شاگردان به انعكاس اعتقادات و ارزشها ؟

* ارتقاي گرايشات مثبت با گروههاي مورد مطالعه ؟

* ارتقاي تقدير بچه ها از تنوع ؟

* ارتقاي تکریم بچه ها به دنيايي كه آنها در آن ساكن اند ؟

فعاليت ها

اين بخش شامل فعاليت هاي زير می باشد :

* ترسيم دانش و تجربه ي قبلي بچه ها

* دادن حس امنيت به بچه ها

* اجازه به بچه ها براي بيان توجه هايشان ؟

* فراهم كردن نيازهاي متفاوت يادگيري بچه ها ؟

* ايجاد پيوندهاي بين خانه و مدرسه ؟

* اجازه به تنوع پاسخ ها و قضاوت ها ؟

عرضه يك چهره معتبر از دين و هدي از كليشه سازي ؟

منابع

ارزيابي

اجازه به پاسخ هاي گوناگون ؟

تکریم به توجه شخصي بچه ها ؟

تشخيص نيازهاي يادگيري متفاوت ؟

تمركز بر اهداف RE و با سواد كردن بچه ها ؟

كمك به شناخت عدم درك ها ؟

كمك به برنامه ريزي بعدي؟

كمك به شناخت فرآيند افراد؟

پايان

مراجع

منابع


دیدگاهتان را بنویسید