دانلود پایان نامه

همچنين متوجه مي شويم كه آيا برنامه ريزي بلند مدت تقويمات مذهبي و جشنواره ها را بازتاب مي دهد يا زماني كه مردم خودشان جشن برپا مي كنند. برنامه ريزي بلندمدت بايد نشان دهد كه پيشرفت هست. موضوعات معرفي شده در سالهاي ابتدايي مدرسه نياز به بازنگري و ساخت مجدد دارد بطوري كه بتوان پيشرفت كار را ديد در نمودار 13.1.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

هر كدام از جنبه هاي مذهب كه بايد براساس (سنين و توانايي هاي بچه ها پوشش داده گردد، تعيين شده اند اين خصيصه شامل جنبه هاي كاربردي مذاهب هستند مانند: كتب ديني (مقدس) ، مراسمات قوانين غذايي (روزه) و شيوه زندگي و … البته بايد شامل مطالعه باورهايي باشد كه چنين اعمالي را پايه گذاري كرده می باشد. براي مثال : درك ذات خداوند، پي آمدهاي اخلاقي، باور به زندگي پس از مرگ و … يك راهنمايي مفيد انديشيدن به تجربيات بچه ها از آن چیز که شما برنامه ريزي كرده ايد، می باشد. اگر آنها در يك سنت (باور) مذهبي ديگر رشد مي كردند چه تجربياتي از آن بدست مي آوردند كه بتوانند به ديگران نشان دهند؟ و در اين صورت آنها در مورد دعا و نماز چه شناختي خواهند داشت؟

برنامه ريزي ميان مدت در RE نياز دارد به محاسبه زمان و منابع در دسترس. اين مسئله فرد را براي کوشش بيشتر وسوسه مي كند. اين برنامه مي تواند يك دوره شش هفته اي باشد و اين ممكن می باشد منجر به برداشت ظاهري از مطالب و فرصت ناكافي براي انعكاس آموخته هاي بچه ها . فعاليت هاي انتخاب شده بايد طوري باشند كه زمينه هاي متنوع با بهره گیری از هوش، مهارتها، سابقه و شناخت آنان (بچه ها) ايجاد گردد. نمودار 14.2 در فصل بعدي نشان مي دهد كه چگونه ممكن می باشد يك حوزه از موضوعات با تقاضاهاي گوناگون بچه ها بهم پيوند داده شوند و اين تنوع باعث توسعه مهارتها گردد.

 


تابستان

ترم دوم

تابستان

ترم اول

بهار

ترم دوم

بهار

ترم اول

پائيز

ترم دوم

پائيز

ترم اول

فصل سال

سن بچه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
خالي

وطن(خانه)من

زندگي جديد در بهار

دوستان

براي بچه ها

من

5-4 ساله بچه اي يهودي

بنام ديويد

همسايه ها

شروع جديد

خالي

رسوم كريسمس

زمان برداشت (درو)

5-4 ساله چرا مسيحيان به كليسا مي طریقه

خالي

عيد پاك

مسيح كه بود؟

رسوم‹‹هانوكاه››

رشد

6-5 ساله مذهب در ميان اهل محل

دوستان عيسي چه كساني بودند؟

كتاب مقدس چيست و براي مسيحيان چه معنايي دارد؟

ديگر از يك معبد هندو

رشد در هندوئيسم

تعلق به يك جامعه

7-6 ساله داستانهايي كه يك كودك يهودي گوش مي دهد

درمورد جهان

عيد پاك در مسيحيت به چه معناست؟

آموزش در مورد محرمات يهوديت

معناي ديواليشايد به معناي غسل در هندوئيسم چيست؟

مكانهاي ويژه

8-7 ساله هنر در مذهب

مسافرت هاي ويژه

‹‹پاسدور››؟ از نظر يهوديان به چه معناست

ديدار از يك معبد
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
كريسمس در مسيحيت به چه معناست؟

مسيحيان به چه چيزي عقيده دارند؟

10-9 ساله درك دنيا از طريق مذهب

زندگي بعنوان يك مسلمان

مسيحيان چگونه از آموزه هاي مسيح پيروي مي كنند؟

پرسش و پاسخ

قرآن چيست و معناي آن در اسلام چيست؟

مردم درمورد خدا چه مي انديشند؟

11-10 ساله

 

 

هنگام برنامه ريزي يك درس در RE، ايجاد دو نوع از اهداف آموزش اهميت دارد. بايد روشن گردد كه چه دانش آموزاني بايد راجع به چه مذهب خاصي آموزش ببينند و همچنين چه دانش آموزاني مي توانند ياد بگيرند اين موضوع را و در زندگي شخصي خود بكار بگيرند. در نظر داشتن اين مسئله همچنين يادگيري بچه ها درمورد آن نيازمند تجربه قبلي آنان از يك مذهب يا مذاهب ديگر می باشد. و اين بايد معلم را بعنوان مفيد ترين آموزش استراتژي ها و مضامين راهنمايي كند. توجه داشته باشيد كه اهميت درس خواندن بچه ها و فعاليت هاي درسي آنان، ممكن می باشد به برخي از آنان اجازه ندهد كه اگر مشكلي با اين آموزه ها دارند آنرا نشان دهند. تنوع فعاليت ها و بهره گیری از محدوده اي از مهارتهاي مختلف به بچه ها اجازه مي دهد كه اكثريت آنان به اصول و مطالب RE دسترسي پيدا كنند در صفحه بعد مثالهايي آورده شده می باشد:

مثال :

درس (موضوع): معرفي يك بچه ي مسلمان

گروه سني : 7-6 ساله

اهداف :

ياديگري درمورد مذهب : بچه ها (در مي يابند) كه مسلمان شدن بر زندگي روزمره آنها تاثير مي گذارد.

يادگيري از مذهب : بچه ها متوجه مي شوند كه شباهتهايي با زندگي شخصي آنها دارد.

تجربه قبلي : بچه ها خاطراتي از فعاليت هاي قبلي خود دارند كه آنرا در ذهن خود ثبت كرده اند و اينجا آنرا مطرح مي كنند و به شباهتها و تفاوت هاي ميان بچه هاي مختلف پي مي برند.

منابع : ويديو:                     كانال 4

محتوا :

1- يادآوري خاطرات بچه ها به آنها و اينكه اين خاطرات با هم شباهت ها و تفاوتهايي دارند.

2- به بچه ها يادآوري گردد كه مي خواهيد زندگي روزانه يك بچه ي مسلمان را ببينيد. از آنها بپرسيد (بخواهيد) چه چيزي درمورد بچه هاي مسلمان مي دانند؟ اگر بچه هاي مسلمان در كلاس باشند مي تواند خيلي خوب باشد. ليستي تهيه كنيد تا بچه ها ببينند آنها را تشويق كنيد تا به تشخيص چيزهاي معمولي بپردازند نه ضرورتاً مرتبط با مذهب . مثلاً ‹‹بچه مسلمان به پارك مي رود›› از آنها بخواهيد هنگامي كه فيلمي را مي بينند آنرا بررسي كنند و ببينند آيا ليست آن نيازي به اضافه كردن دارد؟ و از آنها بخواهيد به جستجوي تشابهات بين زندگي بچه ها و زندگي شخصي خود بپردازند.

3- فيلم نشان دهيد؛ ببينند چه مقدار از كلاس مي تواند آنرا در يك زمان (بصورت همزمان) متوجه گردد. راشب كنيد و بعد اگر لازم باشد باز شروع كنيد.

4- بعد از نشان دادن فيلم از آنها بپرسيد چه چيزي فراگرفتند؟ اضافه كردن و ويرايش ليست اصلي .


دیدگاهتان را بنویسید