تز و پایان نامه

روش اجرا پژوهش دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

  الف )‌ طرح پژوهش نوع پژوهش حاضر-شبه آزمایشی- می‌باشد. طرح‌پژوهش حاضر به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با نمونه در دسترس است. در این طرح افراد در دسترس انتخاب و ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

روش اجرا پژوهش-پرسشنامه- دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

مدت زمان اجرای پرسشنامه: پرسشنامه علائم مرضی کودک دارای ویژگیهایی همچون سادگی اجرا و سهولت است. سوالهای آن به گونه‌ای ساده برای والدین و معلمان قابل فهم شده و اصطلاحات ساده‌تر جایگزین‌واژه‌های فنی روانپزشکی شده ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

  فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری مشاوره درگروه سالها به عنوان روشی مؤثردر کمک به افراد برای روشن ساختن ابهامها و نگرانیها و یادگیری شیوه مؤثر انجام کارشناخته شده است . این عمل ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

تغییرات رفتاری-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

چطور فردی می‌تواند این تغییرات رفتاری را بدست آورد؟ برای افراد مختلف از شیوه‌های مختلف می‌شود بهره گرفت برای بعضی خود گویی منطقی موثر بوده. به جای واکنش سریع اغلب تفکر. در ابتدا این تفکرات ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان تالیا الی و همکاران (2008) با هدف بررسی این سوال که وراثت و محیط هر کدام چه قدر در اضطراب و افسردگی کودکان موثر است و کدام بیشتر ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان روابط خانوادگی تاثیر مهمی در رشد شخصیت کودک می‌گذارد آنچه کودکان درباره خود فکر می‌کنند قسمتی از آنچه‌اعضای خانواده درباره آنان فکر می‌کنند آرزوها و اهداف کودکان ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

دیدگاه وجودی دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

دیدگاه وجودی در این دیدگاه اضطراب ویژگی هستی شناختی هر فرد است که در رابطه با تهدید نیستی در‌وجود ما‌ریشه دوانده است. پذیرش آزادی و آگاهی از متناهی بودن، ناگزیر موجب اضطراب می‌شود. در درمان ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

اختلال وحشتزدگی دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

اختلال وحشتزدگی[1] اختلال‌وحشتزدگی با‌وقوع حداقل یک حمله وحشتزدگی غیر منتظره یک ماه (یا بیشتر) با هم فاصله دارند، تعریف می‌شود، تشخیص اختلال وحشتزدگی در کودکان ممکن است به خاطر محدودیت‌های شناختی- رشدی کودک دشوار باشد. ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

اختلال اضطراب جدایی:دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

  اختلال اضطراب جدایی:[1] مشخصه اصلی اختلال اضطراب جدایی، ظاهر شدن اضطراب بیش از حد در مورد جدایی از کسانی است که کودک به آنان دلبستگی دارد. (انجمن روانپزشکی آمریکا 1987 به نقل از هربرت، ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

اختلال‌های اضطرابی در کودکان اضطراب معمولا با افسردگی همراه است کسانی که اضطراب دارند اغلب از نگرانی فزاینده، خجالت بارز، علائم افسردگی، توهم شکایت می‌کنند. (هاروی پارکر[1]، 2008). در DSM- IV کودکان با یکی از ادامه مطلب…

By 92, ago