پایان نامه های ارشد

دانلود فرمت ورد: دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونيك -قسمت چهارم

  بسترسازي E-LEARNING در ايران به عنوان يك فعاليت آغاز شده می باشد اما تاحد زيادي ناموفق بوده می باشد و تنها از بسترهاي معروفي زیرا BLACKBOARD، WEBCTو OBJECTJ براي محتواسازي در امر آموزش بهره ادامه مطلب…

By f2h, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونيك -قسمت سوم

    دانشگاه مجازي يا اينترنتي گفته گردید كه يكي از تحولات مهم در آموزش عالي، پيدايش دانشگاههاي مجازي می باشد كه با حذف محدوديتهاي مكان و زمان، قلمرو خـــدمات خود را از مرزهاي ملي ادامه مطلب…

By f2h, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود فرمت ورد: دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونيك -قسمت دوم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      اما آموزشON LINE چيست؟ اين نوع آموزش وسيله اي براي يادگيري از ادامه مطلب…

By f2h, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود فایل: دانلود تحقیق در مورد پروژه بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونيك -قسمت اول

امروز ديگر ساختار و فرايند سنتي آموزش جوابگوي نيازهاي جوامع انساني در عصر اينترنت نيست چرا كه از سالهاي آغازين قرن بيست و يكم، هريك سال ونيم، يكبار قلمرو دانش بشري بيش از دو برابر ادامه مطلب…

By f2h, ago