تحقیق رایگان با موضوع ارزش بازار، بازار سهام، ارزش شرکت، ارزش بازار سهام

، منابع سرمايه‌اي از پايين به بالا اندازه‌گيري مي‌شوند و نسبت به روشهاي نرخ بازده دارايي‌ها و روشهاي بازار سرمايه‌گذاري، سريعتر و دقيقتر منابع را اندازه‌گيري ميکنند. از طرفي اين روشها، براي سازمانهاي غيرانتفاعي، واحدهاي تجاري، بنگاههاي دولتي و براي اهداف زيست محيطي و اجتماعي بسيار مفيد هستند. [11].روشهاي بازار ادامه مطلب…