فایل تحقیق : دانلود تحقیق رشته هنر با موضوع منابع الهام هنرهاي آرنوو – قسمت اول

اغلب به نظر مي رسد كه تغيير قرن موجب درونگري مي گردد. با خاتمه يافتن يك سده و شروع سدة جديد نويسندگان و هنرمندان خرد سنتي را به نقد مي كشند و به دنبال امكانات تازه اي براي تغيير اوضاع فرهنگ بشري مي طریقه. بنابراين هنر نو كه در ميان ادامه مطلب…

دانلود فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته هنر با موضوع شيوة‌ دف نوازي – قسمت دوم

پ) به نوازندگان توصيه مي گردد كه در طول سال ، در هر فصل از دفي جداگانه و مشخص ا ستفاده كنند به اين معنا كه في المثل در فصل زمستان كه هوا مرطوب می باشد از دفي بهره گیری كنند كه در مقايسه با دف تابستانه ، پوستش كشيدگي ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

دانلود: دانلود پروژه رشته هنر با موضوع شيوة‌ دف نوازي – قسمت اول

طبقه بندي سازها : به گونه كلي سازهاي موجود در دنياي امروز به سه دسته‌ي اصلي تقسيم مي شوند. الف – سازهاي زهي :ساjr در اين نوع از انواع سازها توليد صوت ، توسط سيم يازه صورت مي‌گيرد . مهمترين نهاد در اركسترهاي قديم، و اصلي ترين هسته در اركسترهاي ادامه مطلب…

توسط f1، قبل

منبع تحقیق : دانلود پروژه شناخت هنر – قسمت اول

واژه گرافيک را در ايران ” ارتباط تصويري ” نام نهاده اند گرافيک يا ” ارتباط تصويري ” از قدمتي بس دراز برخوردار می باشد . بشر هاي اوليه براي تهيه غذا تأثیر حيوانات را بر روي زمين يا ديواره غارها مي کشيدند زيرا از آن نوعي برداشت گرافيکي داشتند ادامه مطلب…