پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین دانشجویان مرد ورزشکار..

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است : پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی 135 صفحه

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی 135 صفحه همراه با اشکال و نمودارها و…

پایان نامه تربیت بدنی گریش مدیریت
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
پایان نامه تربیت بدنی – علوم ورزشی
110 صفحه
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

(بیشتر…)

دانلود متن کامل پایان نامه مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

 مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی 100 صفحه
پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

(بیشتر…)

پایان نامه فیزیولوژی ورزشی: تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

مطالب این پست : دانلود پایان نامه پایان نامه
تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال 101 صفحه
  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
(بیشتر…)

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

مطالب این پست : دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) – پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی:  بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

(بیشتر…)