چشم انداز آموزشی در حال حرکت است.

از آنجایی که گروه دانشجویی از جمله مجموعه دانش آموزان ، از بزرگسالان گرفته تا نیمه وقت تا متخصصان شاغل ، همچنان در حال تحول هستند ، افراد مشاغل یادگیری باید برای پاسخگویی به نیازهای خود سازگار شوند و برنامه های آموزشی ارائه دهند که ارزش واقعی دانش آموزان را در دنیای امروز ارائه دهد.

دانشجو

در ضمن ، طی چند دهه گذشته ، نیاز کارفرمایان تغییر کرده است. با توجه به فناوری های دیجیتالی مهم ، توانمند سازی مشتریان و ظهور مجرمان در این روزها رواج بیشتری پیدا می کند ، شرکت ها به کارمندانی احتیاج دارند که در زمینه های مختلف تخصصی ماهر هستند ، همراه با کارمندان که به عنوان کلی گرا شناخته می شوند و طیف گسترده ای از دانش را زیر کمربند جمعی خود دارند. .

دیجیتال

با این حساب ، آموزش و پرورش مردم نیاز دارند و به سرعت تغییر می کنند. دریابید که هشت روش چگونه مربیان می توانند شکافهایی را در سبد آموزشی خود داشته باشند تا از سرعت خود دور شوند.

۱) ممیزی دوره را انجام دهید

نکته اصلی در ایجاد برنامه های آموزشی جدید که باعث ثبت نام در دانش آموزان می شوند ، درک کارایی در حال حاضر است. با جستجوی داده های دیجیتالی و کشف اینکه دوره ها در حال کار هستند و به همین دلیل ، می توانید بینش زیادی در زمینه قدرت آموزشی موسسه خود کسب کنید.

دانش آموز

تعداد فزاینده ای از لمس های دانشجویی دیجیتال به معنای گردآوری مقادیر قابل توجهی از داده ها از هر زمان دیگری ممکن است ، نوعی که می تواند به شما کمک کند ضمن داشتن سرمایه گذاری در عناصری که بهترین کار را دارند ، نقاط ضعف بالقوه را در ارائه آموزش خود مشاهده کنید. بینش های مبتنی بر داده ها سنجشی دقیق از عملکرد شما به شما می دهد و به شما قدرت می دهد اقداماتی را انجام دهید که برای سازمان شما با ارزش ترین باشد.

سرمایه گذاری

این بینش ها می تواند از تکمیل دوره و گذراندن دوره و تا داده های حکایات دانش آموزان بر اساس تجربه کلی یادگیری آنها باشد.

با تجزیه و تحلیل این بینش ها و هضم بازخورد دانش آموزان ، سازمان های آموزشی مدرن تصمیم دارند که میزان نگه داشتن ، بهبود ارزش محتوای دوره خود را بهبود بخشیده و روندهایی را شناسایی کنند که می توانند با برنامه های درسی یا کمپین های آینده کمک قابل توجهی کنند.