اجناس تراریخته عامل ناباروری ان؟

اجناس تراریخته عامل ناباروری ان؟

 کشورهایی که در مورد تراریخته تحقیقات علمی و دانشگاهی دارن، همه از ورود اجناس تراریخته به کشورشون جلوگیری به عمل کردن؛  در ادامه به مهم ترین مشکلات اجناس تراریخته اشاره می شه.

مصرف اجناس تراریخته عامل ناباروریه؟

به گفته مجتبی ایراندوست پژوهشگر طب سنتی بشر با به کار گیری کود شیمیایی زمین رو ناپاک و انگار عقیم ساخته؛ فلزات سنگین به وجود اومده به وسیله کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به طور غیرمستقیم واردموادغذایی شده و آدم با خوردن این اجناس به بیماریای مختلفی گرفتار می شه.
اجناس تراریخته صرفنظر از اینکه تغییرات ژنتیکی در دانه یا بعضی از اونا ایجاد شده آلودگیای غذایی رو چندبرابر کرده، کشورهایی که در مورد تراریخته تحقیقات علمی و دانشگاهی دارن، همه از ورود اجناس تراریخته به کشورشون جلوگیری به عمل کردن؛ چون واسه مردم خود ارزش زیادی قائل هستن.
 در بعضی از کشورها محصول تراریخته به خاطر صادرات تولید می شه  اما متأسفانه چند سالیه، با واردات افراطی و غیر اصولی کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات زمینه عقیم شدن آدما زیاد شده، طوری که قبل از ورود کودهای شیمیایی و ناپاک، زمینای کشاورزی با کودهای حیوونی اجناس طبیعی و  با کیفیت تولید کرده که نه فقط مریضی ساز نبوده، بلکه دانه و بذر و محصولشان دکتر خیلی از بیماریا بود.

 دانه های اجناس طبیعی و سالم واسه به کار گیری زمینای کشاورزی در سال بعد زراعی مورد استفاده قرار می گرفت، امکان به کار گیری دانه و بذر اجناس تراریخته واسه سال بعد زراعی موجود نیس، چون این بذر عقیم شده و ارزش باروری واسه کشت سال آینده نداره و کشورای مصرف کننده مجبور هستن هرسال این نوع دانه و بذر رو از دیگر کشورها وارد کنن.
 اجناس تراریخته آدم رو عقیم می کنه و به خاطر همین هر روز تماشاگر گسترش موسسات رویان به دلیل کاهش سرعت و شتاب اسپرم در مرد و تنبلی کیست تخمدان و رحم هستیم، مسئولان مربوطه کشت اجناس تراریخته رو باعث نازایی افراد و مشکلات ژنتیکی می شه و با تصویب قانون به وسیله نمایندگان مجلس دولت در وزارت کشاورزی مجبور به اجرای اقدامات به درد بخور در مورد تحقیقات و تولید موادغذایی سالم شده.

.

منبع : seemorgh.com