یه چند وقت پیش انتشار خبری مبنی بر این که ماهیای قرمز منتقل کننده مریضی «سالمونلا» هستن، منتهی به نگرانی خیلی از هموطنان ما شد. در تشریح این موضوع مهم «داود امان اللهی» مدیر آموزشی روابط عمومی اداره کل دامپزشکی تهران اینجور گفت: از اونجا که انجمن پشتیبانی از حیوانات، جهت کاهش بیماریای مشترک آدم و حیوان درصدد پیگیری سیستمی هستن که پرورش و عرضه ماهیا رو به صورت بهداشتی بکنن، سازمان دامپزشکی طی نامه ای به سازمان میادین و تره بار خواهان نبود عرضه ماهیای زینتی شد، چون که هر ساله در ایام نوروز دست فروشان مبادرت به عرضه ماهیای زینتی می کنن که به دلیل رعایت نکردن شرایط بهداشتی موجب بعضی مخاطرات و بیماریای مشترک بین آدم و ماهی می شن. در واقع قصد ما پیشگیری و سروسامون دهی به اینجور موردی بود و نگرانی وجود نداره.

طبق اظهارات ایشون، در خیلی از موارد ماهیای قرمز به صورتای غیربهداشتی جفت و جور و در محلایی عرضه می شن که با گوشت و مرغ در تماس هستن؛ در نتیجه می تونن اونا رو هم آلوده کنن و حتی آبی که این ماهیای آلوده در اون قرار می گیرن خطرناک بوده و در صورت تماس با میوه و غذا و… اونا رو هم آلوده می کنن که از این میکروبای فرصت طلب میشه «سالمونلا» رو نام برد که ۲۵۰۰ زیرگونه اون منتهی به عفونت دستگاه گوارشی آدم می شن. این گونه های سالمونلا که در خونواده آنترو باکتریاسه قرار دارن منتهی به آلودگیای گوارشی می شن که بیشتر از راه میوه و سبزی، گوشت پرندگان، گوشت قرمز و آب آلوده قابل انتقال هستن که در صورت ایجاد مریضی، فرد نشونه هایی چون اسهال خونی، استفراغ، تب شدید، درد بدن، ضعیف کردن سیستم ایمنی بدن و… رو از خود بروز میده.

حالا با در نظر گرفتن مهم بودن این قضیه، مدیر آموزش روابط عمومی سازمان کل دامپزشکی تهران اعلام کرد به خاطر پیشگیری از این مریضی و دیگه بیماریای مشترک بین آدم و حیوان، مخصوصا در ایام نوروز که تماس مردم با ماهیای قرمز زیاده، بهتره افراد ماهیا رو با توری جفت و جور کنن و تا امکان داره از دست زدن به اونا دوری کنن و آب پارچ این ماهیا رو داخل فاضلابایی رها کنن که در تماس با مواد غذایی نیس. هم اینکه فروشنده ها تلاش کنن هنگام عرضه ماهیا بیشترین دقت رو داشته باشن و نکات بهداشتی رو در این مورد رعایت کنن.

افسانه بهرامی

منبع : tebyan.net