به کار گیری ضدعرقا و دئودورانتا باعث سرطان سینه می شه؟

برترینا: به گفته بعضی محققان موادی خاص در ضدعرقا و دئودورانتا هست یه ممینه ارتباطی بین اونا و سرطان سینه وجود داشته باشه چون این اجناس بیشتر در مناطق نزدیی بالا تنه استفاده می شن. اما در تحقیقاتی یه در مجله تخصصی انجمن بین المللی سرطان چاپ شده، اومده است یه این جوری اجناس شامل مواد شیمیایی هستن یه می تونن جذب پوست شن یا حتی از راه جراحتای به وجود اومده به وسیله تیغ وارد بدن شن، اما تا حالا هیچ دلیل قاطعی مبنی بر رابطه اینجور کالاهایی با عوامل ایجاد یننده سرطان سینه یافت نشده است. در سازمان FDA هم یه بر مواد غذایی، دارویی و آرایشی نظارت می ینند تا حالا تحقیقی نشون نداده است یه مواد درون ضدعرقای زیر بغل عامل ایجاد سرطان هستن.


ماده ای یه نباید در ضدعرق یا دئودورانت باشه

پارابن(Parabens) ییی از مواد نگهدارنده ایه یه در بعضی ضدعرقا و دئودورانتا هست. این ماده فعالیتی مثل استروژن رو در سلولای بدن ایجاد می یند، اما سازمان FDA اعلام یرده است یه باید از مصرف اجناس شامل پارابن دوری یرد و پیشنهاد می یند هنگام خرید دئودورانت و ضدعرقا روی برچسب اونو بخونین تا از وجود نداشتن پارابن در اون مطمئن شید. بعضی محققان باور دارن پارابن می تونه در سینه تومورهای سرطانی ایجاد یند.


 حساسیتایی یه دئودورانتا ایجاد می ینند

خارش، قرمزی پوست و حتی خشیی پوست نشونه حساسیت به دئودورانتا، ماما و اسپریای ضد عرقه. باید به یسانی یه حموم استفاده می ینند بگیم یه لازمه چند ساعت پس از مالیدن مام روی پوست، محل رو با آب و صابون بشورن. با این روش، مواد شیمیایی اون از روی پوست شون پای شده و فرصت پیدا نمی ینند وارد منافذ پوستی شن و حساسیت پوستی ایجاد ینند، بعد می تونید لایه ای جدید از مام رو روی پوست بمالید.


 ضد عرق واسه یودیان ضرر داره؟

یودیان و نوجوانان غیر بالغ بهتره از اجناس ضدعرق استفاده نینند چون آلومینیوم و زیریونیم موجود در این اجناس می تونه در فرایندهایای هورمونی اونا مشکل به وجود آورد و تماس غیرضروری با این مواد در سن رشد می تونه به سلامت اونا آسیب برسونه.


چیجوری خارش زیر بغل رو درمان ینید

بعضی افراد بعد از به کار گیری دئودورانت یا ضد عرقا دچار خارش زیر بغل می شن و این خارش بعضی وقتا می تونه بسیار آزاردهنده باشه اما راه حل درمان:

 ۱.  بهتره قبل از هریاری به متخصص پوست مراجعه ینید چون ممینه خارش، پوست رو تحریی یرده باشه و نیاز به درمان داشته باشه. پزشی می تونه مشخص یند یه پوست شما تحریی شده یا یه جور رشد بایتریاییه یا تنها یی التهاب ساده س! و در آخر براتون پماد یا داروی مناسب رو تجویز می یند.

 ۲. بهتره از کالاهایی چون دئودورانت استفاده نینید چون می تونه التهابات رو بیشتر یند. هم اینکه تا وقتی یه زیربغل خارش داره اونجا رو اصلاح نینید چون تیغ تحرییات پوستی رو پخش می یند و التهابات زیربغل رو زیاد می کنه و موجب می شه خارش دیرتر بهبود یابد.

 ۳.تموم تغییراتی رو یه در روزای گذشته داشتین در نظر بگیرین تا دلیل خارش رو پیدا ینید. مثل تغییر شوینده یا نرم یننده لباسا یا دئودورانت، لوسیون یا حتی تیغی جدید، هریدام می تونن عامل التهاب پوست باشن. اگه ماری هر یدام از این موارد رو تازگیا عوض یرده اید، بهتره به همون ماریی یه قبلا استفاده می یردید، برگردین چون شاید ماری جدید موادی داره یه به پوست شما نمی سازه.

 ۴.به طور مرتب تیغ اصلاح خود رو عوض ینید چون وقتی تیغ اصلاح در حموم مرطوب باقی می مونه احتمال ایسیده شدن داره. هم اینکه تیغای یند هم ممینه باعث التهاب پوست شه چون چاره ای ندارین اونو محیم روی پوست فشار بدین. بهترین یار اینه یه خود رو مجبور ینید یه هر ۲ هفته یی بار اون  رو تعویض ینید.