جراحی Roux-en Y در اضافه وزن مقاوم به  درمون درجه ۳ یعنی BMI میان ۴۰ تا ۵۰ انجام می شه که با میان بر زدن یه تیکه از سیستم گوارش باعث کاهش وزن افراد می شه ولی این جراحی ریسکهای بالقوه ای هم داره و در عین حال موثر  دراز مدت اونم بحث برانگیزه.

بخاطر این مطالعه ای که تازگیا در مجله Nutrition به چاپ رسیده به بررسی عادات غذایی و سبک زندگی در بیماران تحت جراحی بایپس Roux-en-Y پرداخته؛ هم اینکه فاکتورهای پیش بینی کننده کاهش وزن و برگشت اونو هم تعیین کرده.

افراد مورد مطالعه  ۱۰۰ مریض چاق بودن که طی سالای ۱۹۹۸تا ۲۰۰۸ تحت جراحی بایپس قرار گرفته بودن. عادات غذایی افراد  با به کار گیری یادآمد غذای ۲۴ ساعته و پرسشنامه تکرر مصرف غذا آزمایش شد. درصد وزن اضافی کم شده و اندازه برگشت وزن محاسبه گردید. هم اینکه از بیماران در مورد شرکت شون در ویزیتای پیگیری بعد از عمل و هم نوع و اندازه فعالیتای بدنی سوال به عمل اومد.

میانگین سنی افراد ۹ ±۴۵ سال بود و اکثریت اونا(۸۴%) زن بودن.

میانگین وزن اضافی کم شده ۲۰±۵۹ درصد بود. در ۵۶% بیماران برگشت وزن مشاهده شد ودر ۲۹% اونا بیشتر از ۱۰% از پایین تر وزن ایجاد شده بعد از جراحی به وزن بدنشون اضافه شد. با گذشت زمان اندازه وزن برگشتی به طور معناداری افزایش پیدا می کرد ( تا دو سال : ۱۴% ، از دو تا ۵ سال : ۶۹% ، بالای ۵ سال : ۸۴% ). رژیم غذایی ضعیف به صورت دریافت مقادیر بالای کالری ، اسنک ، شیرینی جات و غذاهای پرچرب تعریف شد و این نوع رژیم غذایی به طور معناداری در میان افراد دچار برگشت وزن بیشتر دیده شد. هم اینکه سبک زندگی نشسته و از دست دادن پیگیریا و مشاوره های تغذیه ای به طور معناداری با برگشت وزن در رابطه شد .

نکته عملی: با اینکه نتیج کوتاه مدت کاهش وزن پس از عمل جراحی مهمه، ولی درزمان ۵ سال پس از عمل درصد زیادی دچار زیاد شدن وزن دوباره می شن. فاکتورهای اصلی موثر در برگشت وزن هم شامل رژیم غذایی ضعیف ، سبک زندگی نشسته و از دست دادن پیگیریا و مشاوره های تغذیه ای هستن.

منبع-yourdoctor

منبع : hidoctor.ir