دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

واحد تهران مرکزی – مجتمع ولیعصر

رشته و گرایش

 علوم اجتماعی مردم شناسی

 موضوع تحقیق:

 شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

 استاد راهنما:

جناب دکتر ارائی نژاد

 نام دانشجو:

 تینا علی محمّدی

فصل اول:

– عنوان تحقیق: ………………………. 1

– موضوع تحقیق ……………………….. 1

– بیان مسئله ………………………… 2

– تعاریف نظری ……………………….. 5

– ضرورت و اهمیت پژوهش تحقیق …………… 6

– اهداف تحقیق ……………………….. 8

مقدمه ………………………… 9

فصل دوم

– جشن ماهیانه ……………………….. 12

– آتش بطور عموم ……………………… 20

– آتش در اوستا ………………………. 21

– داوری یا بازشناسی آتش ………………. 23

– انتقال آتش ………………………… 24

– نور و فروغ و روشنایی و اخگر فروزان …… 25

– انگیزه رو آوردن به سوی روشنایی و فروغ به هنگام نیایش   31

– دَرِ مهر ……………………………. 32

– روشنایی و تاریکی …………………… 35

– آتش نزد اقوام مختلف ………………… 37

– اهمیت اجاق خانواده و روشن نگه داشتن آن .. 38

– آتش در زمان مادها ………………….. 43

– آتش در زمان هخامنشیان ………………. 43

– آتش در دوره ساسانیان ……………….. 44

– آتشکده ……………………………. 45

– انواع آتشکده ………………………. 47

فصل سوم:

– چهارشنبه سوری ……………………… 47

– آجیل مشکل گشا ……………………… 53

– فال کوزه ………………………….. 55

– آش نذری …………………………… 56

– کجاوه اندازی ………………………. 57

– شال اندازی ………………………… 58

– فالگوش ……………………………. 59

– قاشق زنی ………………………….. 60

– تطهیر و خانه تکانی ………………… 61

– بخت گشایی …………………………. 62

فصل چهارم:

– جشن سده …………………………… 65

– سبب نامیدن این جشن به سده ………….. 66

– مراسم جشن سده ……………………… 67

– نام سده …………………………… 72

– انگیزه های داستانی جشن سده ………….. 73

– نوسده، برسده ………………………. 74

– جشن سده د ردوران اسلامی ……………… 77

– برگزاری جشن سده در دوران اسلامی ………. 78

مراسم جشن سده میان زردتشتیان ………….. 79

– جشن سده پس از ساسانیان ……………… 83

فصل پنجم:

– جشن های آتش آذرگان، شهریورگان ……….. 87

– آذرگان یا آذرخش ……………………. 90

– اردیبهشت گان، گلستان جشن ……………. 91

– منابع و مآخذ………………………………    93

طرح تحقیق

بیان مسئله

آتش و جشن های مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ در نگاهی اجمالی و مختصر آتش از کلمه آتر گرفته شده که در گذشته آتربان یا آذربان به کسی گفته می شده که پاسبان آتش یا آتر بوده است و در بیانی ساده تر آتش از برخورد و سایش دو شیء و ایجاد جرقه بوجود می آید.

واژه جشن از کلمه اوستایی سینه Yasna آمده و این کلمه از ریشه Yaz اوستایی مشتق شده که معنی ستایش کردن می دهد. از این رو واژه جشن به معنی ستایش و پرستش می باشد. کلمه دیگری که از همین ریشه آمده و در بین زرتشتیان متداول می باشد واژه جشن Jashen است که معنی بخصوصی به خودگرفته زرتشتیان واژه جشن را بطور کلی به مراسم عید و ایام خوشی و سرور اطلاق می کنند در حالیکه مراسم مذهبی و سرودن اوستا در آن ایام را جشن می خوانند.

به نظر می رسد که یک سری علل و عواملی از قبیل فرهنگ، دین، تقدس آتش، قومیت، آداب و رسوم، جامعه آن زمان، نوع حکومت، نحوه برخوردها، و … در بوجود آمدن این امر دخیل می باشند.

امید است با انجام این تحقیق و بررسی علل و عوامل یاد شده گامی در جهت شناخت این سنت دیرینه برداشته شود.

تعاریف نظری:

فرهنگ: بعد معنوی جامعه می باشد در مقابل تمدن که بعد مادی است و مجموعه عواملی از قبیل: دین، اعتقادات، آداب و رسوم و … در بوجود آوردن آن دخیل اند.

نحوه برخوردها:

نحوه: به معنای نوع – جور – گونه می باشد.

برخورد: تماس – رویارویی – تعامل و درگیری متقابل و دو طرفه است.

نحوه برخوردها: گونه و نوع رویارویی و تعامل متقابل و دوطرفه می باشد.

دین: به معنای آیین و مذهب و اعتقادات افراد یک جامعه یا یک قوم است.

نوع حکومت:

نوع: به معنای نحوه – جور و گونه می باشد.

حکومت: از کلمه‌ی حاکم به معنای اداره کننده گرفته شده است.

نوع حکومت: نحوه‌ی اداره‌ی جامعه از سوی حکام وقت است.

تقدس آتش:

تقدس: به معنای مقدس، قابل احترام و امری ماورای طبیعی و دارای قداست است.

آتش: از ریشه‌ی آتریا آذر به معنای نور، روشنی و شعله می باشد.

تقدس آتش: یعنی قابل احترام و قداست بودن نور و روشنایی

آداب و رسوم: به معنای آیین و رسم ها و سنت ها و مسلک های یک قوم یا جامعه است.

قومیت: از کلمه‌ی قوم گرفته شده و به معنای وابستگی به یک قبیله یا قوم خاص می باشد.

جامعه آن زمان:

جامعه: به مجموعه ای از افرادی که در یک مکان و زمان به سر برده و دارای اشتراکی در امور اجتماعی – سیاسی – عقیدتی و … می باشند اطلاق می گردد.

جامعه آن زمان: به معنای جامعه‌ی وقت و در این تحقیق جامعه ایران باستان است.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

با توجه به مسائل مشاهده شده و با شناخت عواملی که روی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان مؤثر است از جمله: جامعه، آداب و رسوم، نوع حکومت، فرهنگ، قومیت، نحوه برخوردها، دین و بسیاری از علل و عوامل دیگر می توان با انجام برنامه ریزی های صحیح در جهت شناساندن تاریخ کهن ایران که جشن های آتش یکی از جنبه های آن می‌باشد گامی اساسی در احیای تمدن کهن کشور و بالا بردن سطح معلومات تاریخ برای عبرت گیری و جلوگیری از فراموشی تاریخ تمدنی عظیم که زندگی کنونی ما را تا به امروز بدین مرحله رسانده و مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه که تفکر ایرانی به مرحله‌ی نابودی خواهند کشاند و فهماندن این مطلب به عوام و خواص که جامعه امروز ما به تاریخ و تمدنی شگفت و عظیم بنا بوده و اکنون که بدین مرحله رسیده مدیون چنین تمدنی گران مایه است. در کل با انجام این تحقیق می توان پله‌های ترقی را در راستای شکوفایی اندیشه های کهن و پرورش و بیداری اندیشه های امروزه برداشته و مسائل مربوطه را شناسایی و حل نموده.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن


دیدگاهتان را بنویسید