دانلود پایان نامه

تعداد صفحات پایان نامه: 110 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشکده فنی

رشته :

مهندس صنایع ـ برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

عنوان پروژه :

سیستم اطلاعات مدیریت

و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

استاد راهنما :

جناب آقای مهندس مهرجو

نام و خانوادگی :

محمد گورابی

بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی      

مقدمه                                   1

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت        

ـ نگاهی کلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت   6

ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟          6

ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز               9

ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات       11

ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن               12

ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تکنیکهای قابل دسترسی آن 14

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان     

ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان             17

1) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان  21

2) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان   22

ـ سیستم پردازش تراکنشها                 23

ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت               24

ـ سیستم گزارش‌های مدیریت                 28

ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری       29

ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا          29

3) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیکی آنها    30

ـ اجزای فیزیکی سیستم                    30

ـ وظایف پردازشی سیستم                   31

فصل سوم: مدیریت اطلاعات                 

ـ مدیریت اطلاعات                         33

ـ اهمیت مدیریت اطلاعات                   36

ـ دانش MIS                              36

ـ مدیر و سیستم                          37

ـ سیستم اطلاعات مدیریت                   38

ـ تعریف MIS                             38

ـ اجزای MIS                             43

ـ مدلی از MIS                           44

ـ ایجاد MIS                             47

ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS            49

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید   

فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید      

ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید     52

ـ زیر سیستم ورودی                       54

ـ زیر سیستم خروجی                       55

ـ سیستم اطلاعات حسابداری                 55

ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع             57

ـ زیر سیستم هوشمند تولید                58

ـ اطلاعات مربوط به کارگران تولید         58

ـ سیستمهای رسمی                         59

ـ سیستمهای غیر رسمی                     60

ـ اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان         60

ـ زیرسیستم انبارداری                    62

ـ اهمیت سطح کالاهای موجود                62

ـ هزینه نگهداری                         62

ـ هزینه خرید                            63

ـ زیرسیستمهای کیفیت                     64

ـ زیرسیستم هزینه                        64

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید          

ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند  66

ـ سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات    67

ـ یک سیستم اطلاعاتی چیست؟                67

ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف  67

ـ یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر چه نوع سیستمی است   68

ـ ساختار و ترکیب بندی سیستمهای اطلاعاتی  70

ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی             70

ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی       71

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملکردشان    72

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی که ارائه می‌کنند 72

ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی           73

ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش              73

ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و کاربردی  74

ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی              75

ـ معماری اطلاعات                         76

ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب     77

ـ اینترنت                               78

ـ اینترانت                              78

ـ اکسترانت                              79

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شرکت مهپا   

ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید   81

شرکت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته 

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت                                 

ـ انتخاب موضوع پروژه                    86

ـ تشریح محل انجام پروژه                 88

ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم 91

ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم      102

فصل اول

نگاهی کلی به سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

این فصل شامل رئوس مطالبی در ارتباط با اهداف سیستمهای اطلاعاتی مدیریت MIS است و مقدمه ای برای کل مطالب بحساب می آید . این فصل نیاز این موضوع به طیف وسیعی از دانش را به تفصیل با تأکید بر نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات شرح می دهد تا روشن شود که MIS یک پردازش فردیست ، یک مجموعه پیچیده است و هیچ راه حل استانداری ندارد .

 سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis چیست ؟

برای MIS هیچ تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه که بدین عنوان موجود است ، انعکاسی است از تأکیدات و پیش داوریهای نویسنده ای خاص .

واژه MIS تقریباً با کامپیوتر که بر پایه پردازش داده ها بنا شده مترادف گردیده و در حقیقت کتابهائی که تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً دارای رئوس مطالبی چون آنالیز سیستمها ، طراحی بایگانی و سایر تراکنشهای تکنیکی مختلف بر اساس سیستمهای کامپیوتری می باشد . این تأکیدات باعث جهت یافتن و بوجود آمدن تعریفی برای MIS توسط کلی ( KELLY ) بشرح زیر گردید: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت عبارتست از کوششهای انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری ، نگهداری ، بازیابی اطلاعات با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیتهای سازمان .

در این فصل تأکید بر راههای تولید اطلاعات چه از طریق کامپیوتر و چه از طریق روشهای دستی مورد نظر است و تنها راههای تولید اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقایسه صحیح و مطمئن و درست مسائل و اهمیت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفی راه دستیابی به منابع اطلاعاتی مرتبط و مورد نیاز که در کجا و چه موقع در سترس بوده و به چه نحو برای مدیریت قابل استفاده است اقدام نمود.

این فصل درباره طراحی مرکز تصمیم گیری و اجراء سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و راههای پردازش داده ها توجه می نماید . مانند واقعیات روزمره و اعداد و ارقام سازمان بشکل اطلاعات ، که بمنظور تصمیم گیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چنانچه داده ها از اطلاعات قابل تشخیص باشد در نحوه اجرای تصمیم موثر خواهد بود.

طبیعت داده ها DATA ، اطلاعات و ارتباطات

پردازش داده ها و تبدیل آن به اطلاعات و ارتباط دادن نتیجه اطلاعات برای کاربران آن اساسی ترین کار در MIS است .

داده DATA واژه ایست که برای جمع آوری واقعیات و اعداد و ارقام مثل ساعات کار ، مقدار درخواست ، تعداد قطعه ، و غیره بکار می رود . این واقعیات اولیه با ذخیره سازی ، تجزیه و تحلیل مقایسه ، محاسبه و بطور کلی ایجاد و تولید پیام بشکل مورد نیاز برای کاربران و یا مدیران به اطلاعات تبدیل می شود.

چنین برداشتی پردازش ساده اطلاعات را تصویر می نماید که براحتی قابل فهم است اما مطالعات بیشتر نشانگر آن است که اطلاعات پیچیده تر و تصورات مبهم تر از آنست که تا کنون مشخص گردیده .

از دیدگاه اهمیت MIS در مقایسه با تولید گزارشات استاندارد شده باید به منبع اطلاعاتی و طریقه برقراری ارتباط و مهمتراز آن معنی پیام دریافتی و استفاده از پیام توجه شود . بطور وضوح این رابطه نهائی در زنجیره ارتباطات برای طراحی سیستم اطلاعاتی و مصرف کننده اطلاعات اهمیت بسزائی دارد و بایستی به تأکید طبیعت نفوذی انسان بر عوامل اجرائی در MIS اشاره شود و بطور خلاصه تأمین هزینه های داده ها DATA و تصمیمات اجرا شده بر اساس اطلاعاتی که بدرستی انتقال یافته ارزش اطلاعات را مشخص می نماید.

 مدیریت اجرائی و سطوح آن

همانگونه که قبلاً گفته شده ارزش اطلاعات از واکنش مدیریت در قبال استفاده از اطلاعات نشأت می گیرد و پیامد آن این است که متخصصین اطلاعات نیازمند شناخت نوع کار و وظایف مدیریت بمنظور تهیه اطلاعات مرتبط و قابل استفاده می باشند .

وظایف مدیریت را می‌توان در 5 قسمت دسته بندی نمود:

  • برنامه ریزی
  • اتخاذ تصمیم
  • سازماندهی و هماهنگی و اجرا .
  • رهبری و ایجاد انگیزه
  • کنترل

واضح است که اطلاعات مورد نیاز یک مدیر در سطوح اجرائی با سرپرست حمل و نقل و یا مدیر سیاست گذاری استراتژیک فروش و بازاریابی متفاوت است .

بنابراین در بالاترین سطح ، ساختار سازمانی MIS نقش اساسی را ایفا می کند در حالیکه برای مدیریت تاکتیکی ممکن است MIS نقش حیاتی را در بر نداشته باشد زیرا گزارشات طراحی شده در سطح مدیریت استراتژیک است .

عمل دیگری که وظائف یک مدیر و اطلاعات مورد نیاز او را تحت تأثیر قرار می دهد عبارتست از گسترش عملی اقتدار و یا اختیارات مدیریت است .

اقتدار عملی عبارتست از آنچه که توسط مدیران متخصص و کارکنان در تمام بخشها و واحد های سازمان اعمال می گردد.

احتمالاً بهترین و عمومی ترین مثال می تواند بخش کارگزینی باشد که مسئولیت اداره پرسنل و رابطه صنعتی در کل مجموعه سازمانی را به عهده دارد .

هر چند (5 ) قسمت اجرائی که مجموعه ساختار وظیفه مدیریت است نیازمند اطلاعات مرتبط و مربوطه می باشند ولی سه قسمت مشخص ( برنامه ریزی ، تصمیم گیری و کنترل ) در زمره مطالعات سیستمهای اطلاعاتی مدیریت است .

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا


دیدگاهتان را بنویسید