دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 عنوان

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

 استاد راهنما

خانم دکتر دانش

 دانشجو

الهام اتحادی

فصل اول

گستره علمی مسئله مورد بررسی

مقدمه:

عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن موضوعی است که بخش عمده ای از ظرفیت در علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است. بهمین دلیل، از دیرباز پژوهشگران علاقمند، با بررسی و مطالعه در این زمینه سعی در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته و به نتایج قابل توجهی نائل آمده اند. از جمله عواملی که می تواند بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد محیط زندگی شان می باشد.

بین بشر و محیط زندگی اش به کنش و واکنش مداوم وجود دارد این رابطه مداوم در حال نوسان است. محیط برای عده ای ممکن است منبع یک حس اعتماد به نفس قوی، جوازی برای ابراز احساسات درونی و بالاخره محل و مجالی پر از امید برای تحصیل و پیشرفت و موفقیت باشد. از طرف دیگر اگر محیط زندگی نتواند ایگو افراد را تأمین و تقویت کند، اگر مانع رشد اعتماد به نفس آنها شود، و اگر بکرات موجب ظهور حس کینه و عداوت در آنها گردد منجر به حس طرد، درماندگی و تنهایی خواهد شد، و همین محیط است که ما آنرا افسردگی زا می خوانیم (فلک، 1375).

در زندگی هر کسی موقعیتهایی پیش می آید که خواه ناخواه او را غمگین می سازد و هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب، تشویش و نگرانی مصون نیست. ولی تا آنجا که حالات یأس، سرخوردگی و اضطراب بعنوان واکنش محسوب می شود بسیار سالم و مفید می باشند زیرا مثل یک دریچه اطمینان، شرایط سخت و دشوار محیط را به فرد گوشزد می کنند تا بدین وسیله شخص بتواند خود را از صدمه و گزند بیشتر حفظ نماید. همانطور که زخم و سوزش و تورم و خونریزی در جسم انسان پدیده هایی غیر قابل اجتناب می باشند یأس و سرخوردگی، افسردگی و تشویش هم اموری غیرقابل اجتناب می باشند. ولی اگر فردی به دلایلی زمینه و استعدادی برای ابتلا به عوارض روانی داشته باشد یک حادثه کوچک در زندگی ممکن است منجر به بروز یک کیفیت شدید روانی شود بنابراین بین افسردگی روزمره با افسردگی شدید روانی باید فرق گذشت (معانی، 1368). منظور ما در این پژوهش افسردگی نوع دوم می باشد که بعنوان بیماری روانی تلقی می شوند.

چون بشر یک واحد سایکوبیولوژیک است، به هر تغییر فکری و حسی که موجب تغییرات شیمیایی سلسله اعصاب مرکزی گردد، از خود واکنش نشان داده و با هر استرس از نظر جسمی و روحی مبارزه خواهد کرد. از طرفی چون بشر یک موجود بنابراین اساس بیولوژیکی افسردگی اهمیت عوامل محیطی و روابط اجتماعی را نفی نمی کند چون بشر را باید از هر لحاظ، جسم و روان، دنیای درون و برون، عمل و عکس العمل و واکنشهای متقابل مورد مطالعه قرارداد (همان منبع)

مطالعاتی که در سالهای اخیر از طرف متخصصان سازمان بهداشت جهانی در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته از افزایش دامنه شروع افسردگی در میان ملل در حال رشد حکایت می کند به طوری که تحقیقات نشان می دهد قریب 75/0 افرادی که در مؤسسات درمانگری روانی بستری می شوند دچار افردگی هستند (معانی، 1368). علائم افسردگی بصورت فقدان انرژی در انجام امور روزانه، سردرد، دردهای پراکنده در بدن و کم خوابی یا بدخوابی همراه است و یا بصورت اختلالات گوارشی و دردهای معده تظاهر نماید که در حقیقت از زخم معده و روده علائمی وجود ندارد بلکه علت همان افسردگی است که با برطرف شدن افسردگی ناراحتی گوارشی نیز برطرف می شود (همان منبع). بیماران افسرده احساس بی تفاوتی، پوچی، بی کفایتی و بی لیاقتی می کنند. ممکن است خیلی زود بر سر مسائل خیلی جزئی و بی‌اهمیت و کوچک و ناچیز گریه را سر می دهند. برخی احساس گناه می کنند که این خود یکی از بهترین علامت ها در تشخیص افسردگی است، که در این صورت لغزش ها و خطاهای خیلی کوچک گذشته و خیلی دور را گناه بزرگ تلقی نمایند و باعث رنج و عذاب و احساس گناه و ناآرامی آنان می شود. و در بعضی مواقع برای جبران این گناه و برای تنبیه خود و رهایی از آن اقدام به خودکشی می کنند (همان منبع)، محیط افسردگی زا راهزاران جزء لفظی و غیرلفظی بوجود می آورند که این اجزا در شخص مستعد و زخم پذیر سبب زوال اعتماد به نفس و پیدایش احساس گناه، خشم غیرقابل ابراز و یک حس مداوم درک نشدن خواهد گردید (فلک، 1375) این پژوهش در صدد آن است تا تأثیر محیطی مانند خوابگاه دانشجویی را برافسردگی، و ارتباط آنرا با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بسنجد.

بیان مسئله:

محیط افسردگی زا از تأمین حس اعتماد به نفس کامل شخص ناتوان است و در واقع سبب تخریب و زوال تدریجی آن شده و با تحریک مداوم تعارضهای درونی و عواطف فرد مستعد، امکان افسردگی را برای او فراهم می کند. در لحظات شدید افسردگی ممکنست شخص از انجام کارهایی که در حال عادی آنها را بسهولت انجام می دهد، ناتوان گردد و یا به کیفیت گذشته نتواند به انجام برساند (فلک، 1375)

همزمان و همراه با پیشرفت افسردگی بیمار بطور فزاینده ای کارآیی فکری خود را از دست می دهد. کاستی علاقه و انرژی و قدرت در انجام امور، کاهش قدرت تمرکز و انگیزه و کاهش علاقه به انجام امور و کارآیی کنش های ذهنی نیز مشاهده می گردد. عدم قدرت برای مواجهه با امور و عدم احساس جدی، در انجام مسئولیتهایی که به عهده فرد است از اولین علائمی هستند که در انواع افسردگی ها مشاهده می کنیم. در افسردگی های عمیق تر و شدیدتر بیمار حالاتی را که تجرب می کند، معلول ناراحتی ها و تجربیاتی می داند که در مواجهه با امور و مسئولیتهای روزمره احساس می کند. بعنوان مثال می توان دانشجویی را ذکر کرد که افسردگی خویش را ناشی از عدم موفقیت خود در امتحانات می داند در حالی که ممکنست این عدم موفقیت، خود معلول احساس کمبود و بی کفایتی ناشی از افسردگی باشد. این احساس کمبود گاه منحصر به یکی از جنبه های زندگی می گردد و گاه تعمیم، یافته و شمول وسیع تر و همه جانبه تری را نشان می دهد و سالها کارآئی، قدرت و موفقیت در نظر او بی معنی جلوه می کند و وی آنها را نامربوط و مردود می داند و در واقعیت و کیفیت آنها شک و تردید نشان می دهد (اخوت و جلیلی، 1368).

اگر چه افسردگی از دیرباز بعنوان یکی از نابسمانی های روانی عمده شناخته شده است اما در دو دهه اخیر اهمیت این بیماری هم از حیث رنج و آزادی که مبتلایان به آن تحمل می کنند و هم از لحاظ بارسنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملتها تحمیل می نماید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است (مهریار، 1373).

در جامعه متغییری نظیر جامعه ما، که تغییرات غیر منتظره به وفور روی می دهد، امکان شکست و از کف دادن زیاد است. روانپزشکان که درباره اثر محیط و فرهنگ بر حالات عاطفی مختلف مطالعه کرده اند، دریافته اند که افسردگی شدید در اجتماعاتی رخ می دهد که اساس محکم و فشرده ای داشته و راه گریز و امتناع از افسردگی کم و محدود است. بعلاوه متوجه شده اند که در اجتماعات متحرک شیوع افسردگی مخفی بعلت سردرگمی سیستم ارزشها شایعتر است. چون در چنین جامعه ای که سست بنیاد است غیر از افسردگی راههای متعدد برای واکنش در مقابل استرس وجود دارد راههایی نظیر: پناه بردن به رفتار ضد اجتماعی، اعتیاد به مخدرات و الکل و یا خیلی ساده تر قطع رابطه مثل طلاق (مهریار، 1373).

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

سایت مرجع دانلود پایان نامه www.payanname.net

از لینک زیر می توانید دانلود کنید

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان و تأثیر بر پیشرفت تحصیلی

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif