دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشکده مهندسی و فنی

 پایان نامه کارشناسی

رشته مهندسی برق گرایش مخابرات

عنوان پایان نامه :

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

 استاد راهنما :

آقای دکتر بابک سیف

نگارش :

سمانه معصومی

فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف ………………………………………………………………………… 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 تعا ریف …………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک …………………………………………………………….. 3

1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک ………………………………………………………………… 4

1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته ……………………………………………………………………… 5

1-3 نامساوی ولچ ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4 نامساوی سید لینکوف …………………………………………………………………………………………… 6

1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته ……………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ……………………………………………………………… 8

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 تعریف …………………………………………………………………………………………………….. 10

2-3 دنباله­های کلاسیک ………………………………………………………………………………………… 10

2-3-1 دنباله­هایی با طول ماکزیمال …………………………………………………………………………….. 10

2-3-2 خواص دنباله­های ماکزیمال ………………………………………………………………………….. 11

2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع …………………………………………………………………………………. 13

2-4-1 روش دنباله مستقیم () ………………………………………………………………………………………. 13

2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی ………………………………………………………………………………. 15

2-5-2 مجموعه دنباله­های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز ……………………………………………………………. 16

2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله­های ماکزیمال ………………………………………………………….. 17

2-6 دنباله گلد ………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-7 مجموعه کوچک رشته­های کازامی …………………………………………………………………………………….. 20

2-8 مجموعه بزرگ رشته­های کازامی …………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم : نحوه­ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ……………………………………………………………… 22

3-1 تولید کد ماکزیمال ………………………………………………………………………………………………………. 23

3-2 تولید کد گلد ……………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3 تولید کد کازامی ………………………………………………………………………………………………………. 32

فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ……………………………………………………….. 36

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ………………………………………………………………………………… 38

4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد …………………………………………………………………………. 40

4-4 نگاهی به مخابرات سیار ……………………………………………………………………………………………………… 41

4-5 طریقه­ی مدولاسیون ……………………………………………………………………………………………………………. 46

4-6 پدیده دور- نزدیک ……………………………………………………………………………………………………………. 46

4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب ………………………………………………………………………………………… 49

4-8 بررسی مساله­ی تداخل بین کاربران ………………………………………………………………………………………….. 49

قصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………… 50

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی ………………………………………………………………………………………… 52

5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………….. 57

5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………. 62

5-5 عملکرد خطای بیت …………………………………………………………………………………………………………………. 66

چکیده

دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می­شود و کد گسترده بوجود می­آید .

بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می­دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می­رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می­شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می­شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می­شود .

تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می­کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می­شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می­کند وارد می­شود .

در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می­گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می­دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

فصل اول

پیش نیازهای ریاضی وتعاریف

1-1 مقدمه : دنباله­های دیجیتالی در مخابرات برای کاربردهای مختلفی طراحی و استفاده می شوند و به طور کلی می توان این کاربردها را به چند بخش تقسیم کرد :

کاربردهایی که نیاز به خواص مشخصی از” تابع خود همبستگی”(ACF) دارند . به عنوان مثال هایی از این کاربرد می توان به مشخص کردن پارا مترهای سیستم خطی ، همزمان سازی ، اندازه­گیری های زمانی وپردازش دو بعدی نام برد .

کاربردهایی که نیاز به خواص مشخصی از “تابع همبستگی متقابل” (CCF) دارند . مثال هایی از این کاربرد “سیستم های دسترسی چنگانه تقسیم کد”  (CDMA) ، مشخص کردن پارامترهای سیستم هایCDMA نوری و سیستم های “طیف گسترده” (FH) می باشد . کاربردهایی که نیاز به خواص ساختاری دیگری دارند مانند : تولید کلید رمز نگاری ، منابع نویز معین و کدینگ کنترل خطا .

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران


دیدگاهتان را بنویسید