مطالب این پست : دانلود پایان نامه
پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم
  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهـرست مطالب
       عنــوان                                                                        صفحه
فصل اول
پیشگفتار
تاریخچه کرم ابریشم   ……………………………………………………………………. 1
وضعیت ابریشم در ایران     ………………………………………………………………………… 2
چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران   ………………………………………………………. 4
برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران   ………………………………………………………………… 5
مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران   ……………………………………………………………… 7
         فصل دوم
توتستان     …………………………………………………………………………………………………………………… 6
کلیاتی راجع به درخت توت و توتستان   ……………………………………………………………………….. 6
روشهای تولد نهال توت   ……………………………………………………………………………………………… 8
بذر کاری       ……………………………………………………………………………………………………………………… 8
پیوند زنی   ………………………………………………………………………………………………….. 9
خوابانیدن شاخه   ………………………………………………………………….. 10
قلم چوب نرم   ………………………………………………………………………………………………………………… 11
قلم چوب سخت   ………………………………………………………………………………………………………….. 13
خزانه نهال   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آن   …………………………………………………………………………………………….. 14
ایجاد توتستان …………………………………………………………………………………………………………… 16
وضعیت هواشناسی   ………………………………………………………………………………………………… 17
بررسی خاکشناسی   ……………………………………………………………………………………………………………………. 19
روش پیداکردن بیماریهای پوسیدگی و ریشه   ………………………………………………………………….. 20
انتخاب نهال توت   …………………………………………………………………………………………………….. 20
فاصله درختان   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
کاشت   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
روشهای داشت ، هرس و برداشت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
روش بهره برداری از توتستان ویژه کرم جوان   ………………………………………………………………………………………………………………… 23
نحوه برداشت از توتستان برای کرم بالغ   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
نگهداری توتستان     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
         فصل سوم
بررسی کرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تکامل آن   …………………………………………………………………………………… 28
لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
مراحل رشد   ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

اندامهای درونی کرم ابریشم   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
اعضای گوارشی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
دستگاه گردش خون   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
دستگاه دفع کرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
دستگاه تنفس   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
دستگاه عصبی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
دستگاه تولید مثل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
غده های ابریشم   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
       فصل چهارم
کرم ابریشم
   تخم کرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
تعیین جنس   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
تولید تخم     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
نگهداری و به کاربردن تخم کرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
تفریخ مصنوعی تخم کرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
روش اجرایی تفریخ تخم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
 
 
                       فصل پنجم
   پرورش کرم ابریشم
مشخصات کرم ابریشم   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
فصل پرورش   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
آماده سازی پرورش   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
انتخاب واریته کرم ابریشم   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
ضد عفونی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
آغاز پرورش     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
پرورش کرم جوان   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
پرورش کرم بالغ   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
<
strong>پیله رفتن لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

برداشت پیله و حمل آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
خشک کردن پیله     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
فصل ششم
بیماری های کرم ابریشم
بیماریهای های قارچی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
بیماریهای فلاشری   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
بیماریهای پیرین   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
آفات کرم ابریشم   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
منابع     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
 
گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود کشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشکار گردید.
در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ، ملقب گردید. تا مدتها پس از کشف ابریشم راز تهیه آن در انحصار چین بود امپراطوران چین در طی قرون متمادی همواره سعی کردند تا اسرار تهیه آن را از جهانیان پنهان دارند، حتی حکومت چین برای کسانی که می خواستند راز تهیه ابریشم را به خارج از کشور انتقال دهند مجازات مرگ تعیین کرده بودند . با وجود این سختگیریها تا نیم قرن ، چین تنها کشور تولید کننده ابریشم در جهان بود.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه اصول پرورش کرم ابریشم 81 ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 


دیدگاهتان را بنویسید