دانلود پایان نامه

فلزات در طي مراحل مختلف خوردگي آغاز با لايه‌‌اي نازك از محصولات واكنشهاي خوردگي پوشيده وسپس با ادامه يافتن واكنشهاي خوردگي لايه ضخيم ونهايتاً تمامي مغز فلز از ميان مي‌رود. اصولاَ قرار گرفتن فلرات در محيط‌هاي مرطوب مثل محيط‌هاي زير آب، همچون محيط‌‌‌هاي مردابي و محيط‌‌‌‌هاي خاكي با درصد رطوبت بالا موجب ميگردد كه اشياء با سرعت زيادي فرسوده و خورده شوند.

حضور رطوبت به همراه عوامل فعال شيميايي همچون نمكهاي كلروره موجود در زمين ويا محلول در آب وآب دريا در واقع يك محلول الكتروليتيك را تشكيل ميدهند كه در آن تبادل يوني در فلز غيرهمجنس ومحيط انجام گرفته وفلز با سرعت زيادي به نمكهاي فلزي تبديل گردد.[1]

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

فلزات در محيط‌هاي خشك هادي گازهاي اكسيژن، انيدريد سولفورو و …. نيز دچار پديده خوردگي مي‌گردند. محصولات خوردگي در اين محيط‌ها موجب كدر شدن سطح فلز واز ميان رفتن تلألو فلزي آنها مي‌گردد.

گاز انيدريد سولفورو كه عمدتأ ناشي از سوخت مواد سوختني كارخانجات و اتوموبيلها مي‌باشد در محيط‌ هاي صنعتي و شهري به غلظت زياد وجود دارند. به طوري كه امروزه اين گاز به عنوان يك معضل تخريبي دربحث حفاظت محيط زيست و محيط‌هاي موزه‌‌‌‌اي ، آثار تاريخي، بناهاي تاريخي شهري و مجسمه‌‌هاي تزييني بناها و ميادين شهرهاي صنعتي مطرح مي‌‌‌باشد.

در دروازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سر درباغ ملي نيز همانگونه كه در بخش معرفي .شناسايي فني توضيح داده گردید، تماماَ از جنس فلز آهن وآلياژ برنج ساخته شده‌اند و از طرف ديگر عمارت سر در باغ ملي بنايي می باشد كه دريكي از پر ترددترين نقاط شهري تهران با غلظت شديد آلاينده‌ها قرار گرفته و تاَثير تخريبي زيادي را از اين بابت متحمل مي‌‌گردد.

بررسي علت تخريب در درهاي عمارت

الف: تخريب شيميايي

     همانگونه كه در بخش تاريخ ساخت بنا تصریح كرديد، بناي سردر قبل از ساختمانهاي مجاور خود يعني اداره پست وشركت نفت ايران وانگليس ووزارت امور خارجه فعلي ساخته شده می باشد. با در نظر داشتن شيب شمال به جنوب ميدان مشق، عمارت سردر باغ ملي نسبت به ساختمان قزاقخانه روبرو درسطح پائين تر بنا گرديد. اما در دوره هاي بعد رفته رفته سطح خيابان جنوبي سردر يعني خيابان امام خميني فعلي به علت خاك ريزي متعدد بالا آمده به طوري كه در زمان ساخت ساختمانهاي پست و شركت نفت سطح درنظر گرفته شده براي نقطه 0-0 بنا سطح خيابان سپه مدنظر قرارگرفته می باشد. بنابراين بناي سردر باغ ملي نسبت به خيابان پائين تر قرارگرفته. اين امر موجب گرديد كه به مقصود ايجاد شرايط مناسب براي تردد اتومبيل از زير چشمه هاي عمارت سطح مذكور به مرور و طي دفعات مختلف خاك ريزي و تا سطح امروزين خيابان سپه بالا آيد.

اين امر لاجرم مدفون شدن بخشي از درها را به دنبال داشته می باشد. ارتفاع مدفون شدن درها تا حدود يك متري از پاي درها صورت گرفته می باشد. و موجب گرديده می باشد تا درها از آن تاريخ تا به امروز همواره در حالت بازمانده حبس شوند. در قسمتهاي پاي درها معمولاً به علت بارندگي و شستشوي مصنوعي خيابان آب جمع شده و درخاك نفوذ مي‌كرده می باشد. آب باران در اين قسمت از شهر درحد قابل توجهي آلاينده هاي گازي محيط را در خود حل نموده و به صورت بارانهاي اسيدي با قدرت تخريب زياد درمي آيد. رطوبت نفوذي در محيط مدفون شدن در و اسيدي بودن اين رطوبت موجبات تخريب شديد قسمتهاي مدفون شده درها را فراهم آورده می باشد. به طوري كه نماي ورقهاي سطحي درها، تزئينات چدني و تزئينات تعميري كه از جنس آلياژ سرب مي باشند تا حد انهدام فرسايش يافته اند.

اين فرسايش قسمتهاي شبكه درون كلاف و حتي كلاف ريل آهني درها را نيز تحت تأثير قرارداده و پوسيدگي زيادي در آنها ايجاد نموده می باشد. اين تخريب درقطعات بست گونيائي و پرچها كه تحت تأثير شديد چكش كاري و عمليات حرارتي ساخته شده و ساختار كريستالي ضعيف‌تري در برابر خوردگي دارند شديدتر بوده و كاملاً منهدم گرديده‌اند.

ب: تخريب فيزيكي

دروازه هاي عمارت سردر باغ ملي طي ساليان دراز به عنوان راه ارتباطي بين خيابان سپه و بناهاي اداري و نظامي شمال اين خيابان مورد بهره گیری قرارگرفته می باشد. در دروازه بزرگ مياني طي ساليان متمادي تردد اتومبيل با حجم زياد انجام و حتي مجوز عبور اتومبيلهاي سنگين همچون كاميون و اتوبوس نيز وجود داشته می باشد. بررسي آسيب هاي وارده بر درها نشان مي دهد كه اتومبيلها هنگام تردد از زيرگذر عمارت بارها و بارها با درها تصادف نموده و آسيبهايي را به آنها وارد نموده‌اند.

يكي ديگر از زواياي ورود آسيب به درها ضايعاتي می باشد كه طي کوشش مردم جهت زدودن نام و بقاياي آثار سلطنت پهلوي از روي درها، طي روزهاي اولين انقلاب اسلامي صورت پذيرفته می باشد. دراين کوشش كتيبه قانوني در به ميزان 50درصد آسيب ديده و علائم و نشان هاي شيرخورشيد و تاج هاي ريزي و همچنين تنديس رضاخان شكسته و پائين ريخته شده می باشد.

طرح مرمت:

هدف:

عمليات اجرايي با هدف آزادسازي درها از زير خاك، استحكام بخشي كلاف اصلي و رفع ضعف هاي ايجاد شده در آن، بازسازي تمامي قسمتهاي مفقود و منهدم گرديده تزئينات، بازگرداندن توانايي و ويژگي باز و بسته شدن درها و احياء سيستم لولائي آن و همچنين چفت و بستهاي درها مطابق حالت اول، زدودن رنگهاي الحاقي با بازگشت به حالت اوليه و نماي واقعي درها، تثبيت و مقاومت بخشي به در، پیش روی عوامل فرساينده گازي و رطوبتي محيطي و زنگ زدگي صورت پذيرفته می باشد.

 

رئوس عمليات اجرايي:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • حفاري پاي درها و زيرگذر عمارت تا سطح كف اصلي.
 • حذف الحاقات و قطعات پوسيده.
 • بازسازي قسمتهاي از ميان رفته و تحكيم بخشي كلاف درها با بهره گیری از روش جوش برق و جوش كاربيت.
 • زدودن زنگار و رنگهاي فرسوده الحاقي با روش هاي مكانيكي.

توضیح برنامه عمليات:

 • حفاري پاي درها و زيرگذر عمارت كف اصلي.

ضخامت آسفالت در زيرگذر و همچنين عبور اتومبيل طي ساليان دراز موجب كوبيده

شدن سطح خيابان و سختي آن گرديد. لذا خاك برداري مي بايست با روش بهره گیری از ماشين آلات مكانيكي سنگين انجام پذيرد. بهترين حالت براي اين مورد بهره گیری از ماشين برش اره‌ اي از آسفالت مي باشد. كه ايجاد لرزش نمي نمايد. ايجاد لرزش شديد در پاي بناي تاريخي مي تواند ضايعه آفرين باشد.

 • حذف الحاقات و قطعات پوسيده.

          آن چیز که مسلم می باشد قسمتهاي زيرخاك پوسيدگي زيادي را متحمل گرديده اند. لذا لازم می باشد اين قسمتها تعويض شوند. بايد توجه د اشت كه سطح تعويض بايستي تا حد قسمتهاي فرسوده و از ميان رفته محدود و قسمتهايي كه توان لازم دارند تعويض نگردند.

 • بازسازي قسمتهاي از ميان رفته و تحكيم بخشي كلاف درها با بهره گیری ار روش جوش برق و جوش كاربيت.
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بسياري از قطعات تزئين طي دوره هاي مختلف به سرقت رفته و يا شكسته و از ميان رفته ا ند. بازسازي بايستي براساس اصول اوليه توليد قطعات انجام گرفته و با روش هاي نصب اوليه جوش پرچ و پيچ مهره اي انجام پذيرد.

 • زدودن زنگار و رنگهاي فرسوده الحاقي با روشهاي مكانيكي.

به طوركلي براي زدودن زنگار و رنگ از روي سطوح فلزي تاريخي روشهاي مختلفي مورد بهره گیری قرار مي گيرد كه مي توان آنها را در سه روش شيميائي، احياء الكتروشيميائي و روشهاي مكانيكي ماشيني و دستي دسته بندي نمود. روش هاي شيميائي و الكتروشيميائي در ارتباط با اشيائي كه ابعاد آنها به گونه اي كه مي توان آنها را درمحلول قرارداد و مراحل رسوب زدائي را كاملاً در كنترل داشت ممكن می باشد. چنانچه قطعه بزرگ و امكان بهره گیری از مواد شيميائي به گونه موضعي بر روي آنها ميسر نباشد، روشهاي مكانيكي و حرارتي بيشتر مورد توجه مي باشد.[2] يكي از مؤثرترين راههاي تميزكردن زنگار از روي اشياء فلزي روش پرتاب ذرات بسيار ريز توسط گردپاش مي باشد. در اين روش ذرات ريز سيليس با سرعت برسطح فلز پرتاب مي گردد. برخورد ذرات برسطح رسوبات موجب جدا شدن رسوبات از سطح مي گردد. اين روش براي رسوب زدائي از سطوح برنز و آهن مناسب می باشد.

دسته‌ها: هنر

دیدگاهتان را بنویسید