دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات کارآموزی وکالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کانون وکلای دادگستری خوزستان ولرستان

گزارشات کارآموزی

تهیه و تنظیم :

شهین فریدنیا

شماره پروانه :10597

ریاست محترم کلانتری 10

احتراماً به استحضار می‌رساند مغازه مشاور املاک اینجانب بهروز اسماعیلی واقع در شهرک اوج انتهای 20 متری املاک گلها مورد دستبرد سارق یا سارقین قرار گرفته است که با شکستن قفل درب ورودی اقدام به سرقت یک دستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی نموده که در این راستا به شخصی بنام علی سرخوش که فردی سابقه‌دار و معتاد می‌باشد که از طریق دوستانش شناسائی و معرفی شده است مظنون و شکایت دارم تقاضای رسیدگی و اقدام قانونی را دارم قبلاً از تلاش آن ریاست محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام بهروز اسماعیلی

برگ تحقیق از شاکی

س – خود را معرفی نمائید مفاد نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود.

نام: بهروز  نام خانوادگی: اسماعیلی فرزند: محمد   سن: 1335

شغل و محل کار: بنگاه معاملات ملکی اوج – انتهای بیست متری املاک گلها

اهل کرج ساکن کرج شهرک اوج بوعلی 17 قطعه 219

س – شکایت خود را مشروحاً با دلائل بیان نمائید: احتراماً به عرض می‌رسانم اینجانب مغازه مشاور املاک را در ساعت 2:30 مورخه 30/7/80 را تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام که در ساعت 08 مورخه 1/8/80 به محل کار رفته متوجه شدم که قفل درب مغازه شکسته شده است و سارق یا سارقین یکدستگاه تلویزین ال جی 14 اینچ رنگی را به سرقت برده‌اند و حال به شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم چونکه نامبرده فردی سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی کرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد که تلویزین را با همکاری دوستش به چهارراه دانشکده برده و فروخته است از ایشان شکایت و تقاضای رسیدگی دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهی می‌کنیم.

امضاء شاکی

برگ تحقیق از متهم

س- خود را معرفی نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود.

ج- نام: علی اکبر   نام خانوادگی: سرخوش       فرزند: حمزه       سن: 25 ساله

شغل و محل کار: لوله کش     با سواد    اهل تهران      ساکن: کرج شهرک اوج – بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط تلفن: ـــــ

از مقررات ماده 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می‌دهم.

س- شکایت شاکی برای شما قرائت و تفهیم می‌شود. چه می‌گویی؟

ج- شکایت شاکی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم که ایشان گفتند کار شما می‌باشد سرقت مغازه؟

س- آیا دارای سابقه سرقت می‌باشید یا خیر؟

ج- بله یکبار سابقه سرقت داشتم که به زندان رفتم.

س- اظهارات خود را چگونه گواهی می‌کنید؟

ج- امضاء می‌زنم.

شاکی: بهروز اسماعیلی

متشاکی: علی اکبر سرخوش

موضوع سرقت عادی مغازه

احتراماً در ساعت 1030 مورخه 1/8/80 شخصی به هویت بهروز اسماعیلی فرزند محمد 45 ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقیم کرج شهرک اوج بوعلی 17 قطعه 219 معرفی می‌نمود ضمن ارائه گزارشی به کلانتری مراجعه و در برگ بازجوئی پیوستی بیان داشت مغازه‌ام واقع در شهرک اوج انتهای 20 متری املاک گلها را در ساعت 2130 مورخه 30/7/80 تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام که در ساعت 080 مورخه 1/8/80 زمانیکه مراجعه نمودم متوجه شدم که قفل درب مغازه شکسته شده است که یکدستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته که در حین رابطه شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی کرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد که تلویزیون را با همکاری دوستش به چهارراه دانشکده برده و فروخته است. از ایشان شکایت و تقاضای رسیدگی دارم متعاقباً آقای علی اکبر سرخوش فرزند حمزه 25 ساله شغل لوله‌کشی با سواد اهل تهران ساکن کرج شهرک اوج بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط به کلانتری احضار در برگ بازجوئی تحقیق بیان داشت شکایت شاکی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم که ایشان گفتند کار شما می‌باشد سرقت مغازه‌ام دارای سابقه سرقت می‌باشم که به زندان رفتم اینک پرونده امر تنظیم بنظر می‌رسد.

دفتر/ نگهبانی: پرونده متشکله جهت کسب دستور و بررسی بیشتر به اداره آگاهی ارسال شود.

امضاء افسر نگهبانی کلانتری 13 جهانشهر استوار مصدق

امضاء رئیس کلانتری 13 جهانشهر سرهنگ شفیعی

ورود به دفتر آگاهی کرج شماره 755/6864 اقدام کننده ک 2

توسط جناب سرگرد عبدالملکی و سرگرد قدمی امضاء گردیده است. 10/8/80

برگ بازجوئی از متهم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

تاریخ 1/8/80

س: خود را معرفی نمائید. مفاد ماده و تبصره 125 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود مواظب اظهارات خود باشید.

ج: نام علی اکبر نام خانوادگی سرخوش    فرزند: حمزه        سن 24 سال شغل و محل کار: لوله کش و تابلوساز  با سواد     اهل تهران مقیم کرج شهرک اوج – بوعلی غربی قطعه 254 مذهب شیعه تبعه ایران پیشینه محکومیت کیفری دارم بدون عیال.

س- به چه اتهامی سابقه کیفری دارید.

ج- سرقت منزل

س- برابر گزارش کلانتری 13 و دادخواهی شاکی متهم هستید به سرقت از مغازه آقای بهروز اسماعیلی قبول دارید؟ ماجرا را توضیح دهید.

ج- ساعت 5/4 صبح سه‌شنبه من به همراه دوستم به نام ایمان مبادرت به سرقت مغازه یکدستگاه تلویزیون رنگی 14 اینچ کردیم با اره و گاز انبر قفل در مغازه را بریده و وارد مغازه شد و من هم مراقب بودم که کسی نیاید و بعد از ربودن تلویزیون آن را من گفتم که چه بکنیم گفت چون برای تو مقدورنیست من آن را به خانه خودمان می‌برم تا صبح که با هم برویم چهارراه دانشکده و بفروشیم ما که تازه به کرج آمده ایم دانشکده را بلد نبودم و با او قرار گذاشتیم برای ساعت 10 صبح که او را دیدم او گفت من آشنا دارم تا با قیمت خوبی بفروشیم و او رفت به من گفت که تو بایست تا من بیایم و بعد از آن خبری نشد تا اینکه من را دستگیر و به من مظنون شدند.

س- ایمان هم اکنون کجاست؟

ج- آدرس او را می‌دانم.

س- اظهارات خود را گواهی کنید.

ج- سواد دارم امضاء می‌کنم. ایشان امضاء کرده‌اند.

طی نامه‌ای از رادیو دوم آگاهی به معاونت محترم قضائی دادگستری به شماره و تاریخ به موضوع دستگیری سارق، گزارش امر و وقوع ماجرا را شرح داده و قید گردید که لهذا با عنایت به مراتب فوق و اقرار متهم بدینوسیله پرونده همراه طرفین به حضور ارسال خواهشمند است در صورت موافقت متهم را با قرار متناسبی جهت تحقیقات جامع تر و تحقیق در مورد سایر سرقتهای احتمالی و دستگیری همدست او دستورات لازم صادر فرمایند.

که این امر توسط معاونت قضائی دادگستری کرج به شعبه 29 دادگاه عمومی کرج ارجاع شده و توسط آن شعبه رویت شده.

 

گزارش نهائی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

از دایره دوم آگاهی

به ریاست محترم شعبه 29 محاکم عمومی کرج

موضوع: کسب تکلیف

سلام علیکم

احتراماً در اجرای دستور مورخ 2/8/80 مبنی بر اینکه پرونده اعاده متهم امشب تحت نظر و فردا با دستگیری متهم دیگر ارسال شود. متهم فردا همراه پرونده و شاکی ارسال شود حسب دستور صادره مأمورین به منظور دستگیری متهم با راهنمایی متهم دستگیر شده قصد عزیمت به محلی رؤیت و مخفی‌گاه ایمان نام داشتند متهم گفت من قبلاً از او مواد می‌گرفتم و فقط در جلو یک منزلی با او برخورد کرده‌ام لذا تاکنون دستگیری متهم دیگر میسر نشده بدینوسیله پرونده همراه متهم و شاکی توسط مأمور بحضور ارسال خواهشمند است به منظور دستگیری متهم نبایست ورود به مخفیگاه وی صادر تا اقدامات لازم بعمل آید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات کارآموزی وکالت


دیدگاهتان را بنویسید