دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشکده فنی ومهندسی

گروه عمران

 پروژه تخصصی

عنوان:

کاربرد لیکا درعمران

 استاد :

جناب آقای مهندس جمشیدی

 دانشجو:  

فواد ابراهیمی پور    

 لیکا چیست؟

امروزه دانه هاى سبک خاک رس منبسط شده در بیش از 30 کشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون تولید و عرضه مى شوند. در اروپا و آمریکا این دانه ها را با عناوینى نظیر لایتگ، لیکا، آگلایت و آرژکس مى شناسند. این دانه ها به طور مشابه در ایران با نام لیکا تولید مى شوند.
دانه خاک رس منبسط شده سبک( LECA ( Light Expanded Clay Aggregate  
ویژگى هاى این دانه ها باعث شده است تا در طیف وسیعى از کارهاى عمرانى و صنعتى به کار روند. در این نگاشت برخى مسائل اساسى در مورد تولید و مصرف لیکا بررسى مى گردد.
)لیکا چیست؟ یکى از روشهاى تهیه دانه هاى سبک استفاده از کوره گردان است. وقتى برخى از انواع رس با دانه هایى به ریزى صفر تا دو میکرون در دماى بالاتر از 1000 درجه سانتى گراد در این کوره ها حرارت مى بینند، گازهاى ایجاد شده در داخل آنها منبسط مى شوند و هزاران سلول هواى ریز تشکیل مى دهند. با سرد شدن مصالح، این سلولها باقى مى مانند و سطح آنها سخت مى شود.

مهم ترین ویژگى هاى لیکا عبارتند از : وزن کم، عایق حرارت، عایق صوت، بازدارنده نفوذ رطوبت، مقاومت در برابر یخ زدگى، تراکم ناپذیرى تحت فشار ثابت و دائمى، فسادناپذیرى، مقاوت در برابر آتش و PH نزدیک به نرمال.  وزن کم این دانه ها و در نتیجه هزینه حمل پائین آن باعث شده است تا از لیکا در پر کردن فضاهاى خالى استفاده شود. در کاربردهاى خاص نظیر زیر سازى ساختمان و تسطیح و شیب بندى بام، خواص عایق حرارتى و دوام لیکا مشخصات فنى مناسبى براى آن فراهم مى کند. در راهسازى نیز از تراکم ناپذیرى لیکا براى کنترل نشست پلاستیک بسترهاى سست استفاده مى شود. همچنین جذب آب مناسب ، تخلخل و دوام لیکا آن را براى کشاورزى بدون خاک مناسب ساخته است. همین خواص باعث شده است تا در تصفیه فاضلابهاى خانگى از فیلترهاى ساخته شده از لیکا استفاده شود.

ویژگیهاى بتن لیکا

خواص لیکا باعث شده است تا بتن سبک لیکا کاربردهاى فراوانى داشته باشد. مهم ترین ویژگى هاى بتن لیکا عبارتند از:وزن کم، سهولت حمل و نقل، بهره ورى بالا هنگام اجرا، سطح مناسب براى اندود کارى، مقاومت و باربرى، عایق حرارت، مقاومت در برابر آتش، عایق صدا ،‌مقاومت در برابر یخ زدگى، بازدارندگى در برابر نفوذ رطوبت و دوام در برابر مواد آهکى.

متناسب با وزن و مقاومت مورد نظر از بتن سبک لیکا به عنوان پر کننده ، عایق و یا باربر استفاده مى شود. بتن لیکا مى تواند در جا ریخته شود و یا بصورت بلوک، اجزاى ساختمانى وسایر قطعات پیش ساخته بکار رود. در هر مورد متناسب با کاربرد و روش اجرا از دانه بندى هاى مناسب لیکا استفاده مى شود.
بتن هاى پر کننده و عایق اغلب در پى سازى و زیر سازى ساختمان، شیب بندى کف و بام، بلوک ها یا اجزاى دیوارهاى جدا کننده و محیطى غیرباربر به کار مى روند.
در حالى که از بتن هاى سبک سازه اى – که البته عایق نیز خواهند بود- در ساخت اجزاى مقاوم نظیر بلوک هاى باربر، پانل هاى دیوارى و سقفى مسلح و نیز اسکلت بتن مسلح ساختمانها استفاده مى شود. قابل توجه است که به دلیل الزامات مقاومت و دانه بندى ، تنها با استفاده از دانه هاى لیکا مى توان در ایران بتن سبک سازه اى ساخت. 

لیکا در شیب بندى کف و بام

لیکا دانه هاى مدور و سبک رس منبسط شده ایست که در کوره هاى گردان و در حرارت بالاى 1100درجه سانتى گراد در یکى از مدرن ترین واحدهاى صنعتى ایران تولید مى شود. لیکا فى الواقع پوکه ایست صنعتى و داراى کاربردهاى وسیع در ساختمان و کشاورزى. 

ویژگیهاى پوکه صنعتى لیکا

دانه هاى لیکا بشکل تقریبأ مدور و با سطحى زبر و ناهموار است. قشر میکروسکپى خارجى آن قهوه اى و داحل دانه ها بشکل بافت سلولى و برنگ سیاه است.

دانه هاى تولیدى کارخانه در اندازه هاى متفاوت و کلأ در چهار نوع دانه بندى (20-10, 10-3, 3-0) میلى متر و مخلوط(20-0) عرضه مى گردد.

وزن فضایى دانه هاى خشک لیکا بصورت فله و براى دانه بندى 20-10میلى متر حدود 330کیلوگرم در متر مکعب است، این سبکى بعلت هواى موجود بین و داخل دانه هاست که بر حسب دانه بندیها بین 73تا88درصد فضاى کل را اشغال مى کند.

ویژگیهاى مهم دانه هاى لیکا بشرح زیر است:

– فوق العاده سبک است .

– غیر قابل احتراق و فسادناپذیر است.

– بهترین عایق حرارتى است که تعادل گرما و سرما را در فصول مختلف در داخل ساختمان برقرار مى کند.

– عایق فوق العاده مناسبى براى صدا است

بهترین ماده شناخته شده براى جلوگیرى ار نفوذ رطوبت است.

– مقاومت بسیار عالى در مقابل یخ زدگى

در مقابل فشار مکانیکى دائمى فشرده نمى شود و نسبت درصد هواى موجود ثابت مى ماند.

– ضریب انتقال حرارتى دانه هاى لیکا بصورت فله بر حسب دانه بندیها بین 9 0.0 تا 0.101 W/M.k متغیر است.

 کاربرد لیکا در صنعت ساختمان

براى شیب بندى کف و پشت بام: پوکه صنعتى لیکا بهترین مصالح ساختمانى براى پوشش کف و سقف پشت بام است. کاربرد انجام پذیر بوده و طریقه مصرف آن کاملأ براى معماران و مهندسین شناخته آن بسادگى شده است . لایه لیکا که بضخامت حدود 10تا15سانتى متر بکار گرفته مى شود بدو طریق سفت مى گردد:

در حالت کارهاى بزرگ 
نخست دانه ها با پاشیدن آب خیس و سپس بصورت آزاد و یا در داخل بتونیر با سیمان مخلوط مى شود. عیار مخلوط بازاى یکصد کیلوگرم لیکا حدود 16کیلوگرم سیمان است.

به این مخلوط آنقدر آب اضافه مى کنند تا رنگ آن بصورت حاکسترى تند و شفاف در بیاید.

مخلوط در محل کار قرار مى گیرد و به آرامى با تخته کوب تسطیح مى شود.
بمنظور جلوگیرى از خشک شدن ، این مخلوط تسطیح شده بطور منظم آب پاشى و یا با ورقه پلاستیکى پوشانده مى شود.

در حالت استقرار یافته
در این حالت روى لایه لیکائى که قبلأ خیس و تراز شده مایع سیمان(حدود 60لیترآب بازاى یک کیسه 50کیلوئى سیمان) بمقدار 12لیتر در یک متر مربع سطح، روى لایه ریخته مى شود-بدین ترتیب در هر مرحله 6تا7متر مربع پوشش لیکا آماده مى گردد.

حفاظت آن مانند آنچه در پیش ذکر شد انجام مى گیرد.

براى عایق بندى کف

براى کف هاى چوبى: کف اتاق قبلأ با ورقه اى از پلاستیک یا قیر گونى پوشانده مى شود. پس از اطمینان به اینکه کف چوبى قدرت تحمل فشار حدود 35تا40 کیلوگرم بر متر مربع را دارا مى باشد دانه هاى لیکا در داخل کادرها به ضخامت 10تا15 سانتى متر ریخته مىشودوسپس تخته چوبهاى فشرده بضخامت 18 میلى متر روى کادرهاى چوبى میخکوب مى گردد.

براى کف هاى شفته اى: در طول اتاق یا سالن بفاصله هاى دو متر تخته هائى بارتفاع 10 تا 15 سانتى متر (ضخامت لایه بتن لیکا) کادر بندى مى شود سپس دانه هاى لیکا در داخل این کادرها ریخته و به آرامى تخته کوب مى گرددسپس با تخته اى صاف و بطول بیش از 2متر تراز مى شود و در مرحله آخر با دوغاب سیمان عمل تثبیت انجام مى گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه مهندسی عمران درباره کاربرد لیکا در عمران

دسته‌ها: رشته عمران

دیدگاهتان را بنویسید