دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 چکیده:

در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با سیستم های جدید اطلاع رسانی در این پروژه به معرفی و بیان سیستم تله تکست (TELETEXT) از نقطه نظر شکل ارسال چگونگی دریافت و مشخصات سیستم پرداختیم. سیستمی که از نظر شما می گذرد مربوط به سیستم CCIR تله تکست B می باشد که به سیستم جهانی تله تکست معروف است و در حال حاضر در کشور انگلیس از این سیستم استفاده می شود.

بخشی از پروژه (فصل دهم) به معرفی و نحوه عملکرد بردهای سیستم تله تکست SONY پرداخته است در این فصل با روند انجام کار به همراه شکل مدارهای مربوطه آشنا خواهید شد.

تله تکست (TELETEXT) چیست

  • تاریخچه:

   در یونان باستان مردم برای کسب آگاهی به شهر دلفی (DELFHI) سفر می کردند تا در معبد آن شهر به نام ارکل (ORACLE) با خدایشان زئوش (ZEUS) مشورت کنند. البته بیشتر در مورد مسائل غیبی با کاهنان آنجا آنجا مشورت می کردند. بیشتر بینندگان جدید تلویزیون دیگر مجبور نیستند هیچ مسافتی را سفر کنند بلکه آنها اکنون به وسیله مناسبی جهت مشورت با ارکل (دریافت آزاد اخبار از طریق خطوط کد شده الکترونیکی- طرح شرکت انگلیسی IBA) نیازمندند.

   شرکت BBC سیستمی به نام CEEFAXرا با ظرفیت دیتایی برابر 2 صفحه در هر ثانیه عرضه کرد. مشخصات این سیستم عبارتند از 32 صفحه،24 سطر در هر صفحه و 32 کرکتر در هر سطر. سرویسهای تله‏تکست با عملکردی در مقیاس وسیع، از اواسط دهه هفتاد میلادی شروع شد. شرایط حاکم بر سرویس های اطلاعاتی پیام، اساساً، بر پایه سیستم انگلیسی استوار بود. شرکتهای BBC و IBA با یکدیگر تشکیل یک کمیسیون دادند تا برای ارسال پیام از ترکیب بهترین مشخصات سیستم‏های اولیه، استاندارد واحدی اختراع کنند. تا ژانویه سال 1974 این استاندارد مشترک جدید شکل گرفت و به نام تله تکست سرویس دهی را شروع کرد. در سال 1976 با اضافه کردن امکانات بیشتر، استاندارد کمی تغییر کرد. آزمایشها روی قطعه جدید نشان داد که سیستم می توانست برای پهنای باند کمتر تصویر نیز استفاده شود. سیستم تله تکست پیشرفته (United Kingdon) UK، اکنون در سطح بین المللی بنام سیستم جهانی تله تکست (World System Teletext)WST شناخته شده است. فرانسه سیستم خودش را که بنام ANTIOPE مشهور است توسعه داد. این سیستم عملکرد پیچیده تری نسبت به تله تکست داشت. ویژگی خاص این سیستم شکل ارسال آن است یعنی ارسال دیتا روی خطوط تلفن.

2-1-تله تکست یا پیام نما چیست؟

سیستم پیام نما به بینندگان اجازه میدهد تا بتوانند در مکانی از تصویر تلویزیون معمولی، نمایشی از چند صد صفحه گوناگون از اطلاعات پیام، در مورد موضوعات مختلف احضار کنند. سیگنالهای پیام برای پیام نما به عنوان قسمتی از سیگنال معمولی تلویزیون ارسال می شود ولی توسط بیننده عادی تلویزیون، معمولاً، قابل دسترس نیست. برای دسترسی به سرویس پیام نما به مدارهای مخصوصی درگیرنده تلویزیون نیاز است تا قسمتی از آن و یا تمام آنرا روی تصویر برنامه نمایش دهد. بدین ترتیب، روزنامه الکترونیکی واقعیت پیدا کرد.

سیل اطلاعات سرویس های پیام نما یک جانبه است بر خلاف VIEWDATA که اطلاعات زیادی عرضه می‌کند. با VIEWDATA نیز می توان اطلاعات را روی صفحه تلویزیون نمایش داد ولیکن سیگنالهای دیتا بر روی خطوط تلفن فرستاده می شوند و می‏یابد ابتدا استفاده کننده اجازه بدهد.

3-1) چگونه دیتا ارسال می شود؟

در گذشته جهت طراحی سیستم های مختلف، از روشن و خاموش شدن یک نقطه نورانی قرار گذاشته شده در گوشه صفحه تلویزیون و یا از یک کریر فرعی جدید سود برده می شد.

وقتی ما به یک سیستم 625 خطی نگاه می کنیم، می بینیم عملاً از 625 خط اسکن فقط 575 خط آن در تشکیل تصویر دخالت دارند. حدود 8 خط نیز برای همزمانی عمودی بکار می روند در حالیکه بقیه خطوط خالی هستند تا امکان برگشت عمودی را در پایان اسکن هر میدان به اشعه اسکن کننده در دوربین و یا درگیرنده بدهند. جهت تعیین مسیر می توان سیگنالهای تست را در بالای تصویر اضافه کرد ولی به طور معمول فقط از چند خط برای این اهداف استفاده می شود. بنابراین اطلاعات پیام روی خطوط باقیمانده فرستاده می شود.

اجزای رنگ و صوت از سیگنال تلویزیون به عنوان سیگنالهای آنالوگ شناخته می‏شوند، زیرا در هر دو حالت (صوت و رنگ) سیگنال تلویزیونی متناسب با پارامتری است که آن را نشان می دهد. دیتای پیام نما، بصورت دیجیتال است. ولی فقط با یک 0 و یک 1 نمی توانیم بیشتر از دو کرکتر را نشان دهیم. به همین خاطر برای تشکیل حروف، گروههایی از 0 و 1 با یکدیگر ترکیب می شوند. در پیام نما هر حرف با 8 بیت معرفی می شود که 7 بیت آن مربوط به دیتای پیام است و بیت باقیمانده برای کنترل خطاهاست. در انتقال دیتا 1 منطقی به عنوان یک علامت (MARK) بکار می رود.

درحالیکه از 0 منطقی به عنوان یک فاصله خالی (SPACE) نام می برند. اگر دیتایی ارسال نشود فرستنده یک سیگنال علامت ممتد می فرستد و سیستم گیرنده بیکار است.

 4-1) ارسال آسنکرون

ارسال آسنکرون جهت قادر ساختن گیرنده برای همزمانی در شروع ارسال هر کلمه دیتا استفاده می شود برا ی احتراز از ازدیاد بیت های اضافی تکنیکی که به نام انتقال سنکرون دیتا نامیده می شود برای تله تکست به کار می رود. ابتدا پالس‏های جهت فعال کردن مدارهای زمانی گیرنده فرستاده می شود تا گیرنده را با ظرفیت دیتای سیگنال دریافت شده تنظیم کنند و بعد یک پترن دیتای مخصوصی ارسال شود تا به مدارهای گیرنده اجازه دهد که زمان دقیق شروع ارسال نخستین بایت دیتا در بلوک دیتا را تعیین کند. همین که مرجع زمانی زمان شروع و ظرفیت کلاک برقرار شد محل دقیق هر بایت دیگر دیتا در بلوک دیتا از طریق شمارش زمان های تناوب بیت در گروه های 8 تایی معین خواهد شد. شروع شمارش از نقطه مرجع زمانی است. سیگنال های همزمانی سه بایت از دیتا را در شروع هر سطر دیتا اشغال می کنند. برای تعیین هویت دیتای ورودی به شکل صحیح می بایست در وسط زمان تناوب هر بیت از سیگنال نمونه برداری شود برا ی این کار از یک کلاک تولید شده محلی (6.9375MHZ) استفاده می شود اما برای اجرای مناسب آن لازم است این کلاک با دیتای ورودی همزمان شود. برای این منظور در شروع هر خط مربوط به دیتای پیام از دو کلمه شامل بیتهای 1 و 0 و به شکل یک در میان استفاده می کنند که به نام کلمات وارد شونده کلاک (RUN-IN) شناخته می شوند. برای تعیین محل دقیق شروع نخستین کلمه دیتا، بایت کد شده ای به نام بایت کد میدان (11100100) استفاده می شود. در شکل 1-1 مثالی از یک آشکار ساز بایت کد میدان ترسیم شده است خروجی آشکار ساز کد میدان یک فلیپ فلاپ را به کار می اندازد که این فلیپ فلاپ نشان می‏دهد که دیتا برای سطر پیام، اکنون، ممکن است پذیرفته شده باشد.

 5-1) منظور از خطوط چیست؟

سیگنال های پیام روی خطوط 18/17 در زمان اسکن میدان زوج و خطوط 331/330 روی اسکن های فرد اضافه می شوند با اینحال خطوط اسکن استفاده شده، بیش از اینهاست. مشخصات به پیام نما اجازه می دهد روی هر خطی از خطوط 7 تا 22 و 320 تا 335، در فاصله میدان محو
(Flied Blanking Interval)FBIیک سیگنال 625 خطی اضافه شوند.

با این همه در بیشتر دکودرها از کل تصویر جهت ارسال دیتا استفاه می شود.

بعد از بایت های همزمانی از دو بایت دیگر برای ایجاد آدرس سطر یا کد تعیین هویت استفاده می شود که به سیستم دکودر می گوید که آن سطر بخصوص در کجای صفحه تلویزیون می بایست نمایش داده شود با این حساب در هر خط دیتای پیام نما 45 بایت دیتا (یا 360 بیت) وجود دارد.

اگر سیگنال های پیام نما FBI، نزدیک به پالس های همزمانی میدان اضافه شوند در برگشت عمودی در سراسر تصویر روی گیرنده ها با محو نامناسب سیگنال ها به شکل نقاط مزاحم نشان داده می شوند و اگر خیلی نزدیک به سیگنال تصویر وارد شوند زمانی که صفحه نمایش تحت اسکن است به عنوان نقاط مزاحم در بالای تصویر نشان داده می‌شوند.

فصل دوم

فرمت دیتا

  • فرمت دیتای پیام نما

اساساً برای صفحاتی که در فاصله میدان محو (FBI) سیگنال تلویزیون ارسال می شوند دو تکنیک فرمت دیتا وجود دارد: یکی فرمت آزاد و دیگری فرمت ثابت

1-1-2) فرمت آزاد

جهت تعیین انتهای هر خط از روشهای کدهای پیشرفت خطی (LINE FEED) و یا برگشت به سر سطر در یک صفحه شامل دیتا و گرافیک به شکل یک رشته پیوسته از ارقام می تواند نشان داده شود. (این فرمت زمانی به کار می رود که دیتا بر روی خطوط تلفن یا خطوط ارسال دیتا فرستاده شود.)

در دیتا با فرمت آزاد هیچگونه ارتباطی بین مکان کرکترهای روی صفحه و مکانشان در بلوک دیتا وحود ندارد. بنابر این می باید اطلاعات مربوط به مکان دیتا به عنوان قسمتی از سیل دیتا ارسال شوند.هنگام ارسال هر تداخل یا تغییر شکلی که به موجب هر گونه عیبی در اطلاعات شود باعث ایجاد خطاهایی در دیتای دریافت شده خواهد شد.

برای محافظت در برابر این مشکلات می باید روشهای مختلف حفاظت در برابر خطا به کار برده شود و این کار موجب خواهد شد که مقدار دیتای مورد نیاز یک صفحه از اطلاعات به شکل موثری افزایش یابد.

فرمت آزاد در سیستم ANTIOPE فرانسه استفاده می شود مزیت سیستم با فرمت آزاد این است که وقتی هیچگونه دسترسی به سیستم تلویزیون نباشد دیتا می تواند به سهولت از طریق کامپیوترهای خارجی تغذیه شود.

2-1-2) فرمت ثابت:

سیستم فرمت ثابت همانگونه که سیستم جهانی پیام نما (World System Teletext) WST برای هر دو سیستم 625 خطی و 525 خطی استفاده کرد زمانهای ثابت و معینی از سیگنال تلویزیون را که محتوی دیتاست استخراج می‌کند تا تضمین کند که کرکترها همواره در محل صحیحی روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شوند. بنابراین لازم است اطلاعات کمتری مربوط به مکان کرکترها ارسال شود و دکور نیز ساده تر می شود. وقتی کرکتری موجود نباشد یک کرکتر فاصله خالی (SPACE) ارسال می شود برای آنکه هر سطر از اطلاعات می باید همواره کدی مطابق با 40 کرکتر حاضر در سیل دیتا داشته باشد. بنابراین یک رابطه مستقیم یک به یک بین محل کرکتر در صفحه نمایش و موقعیت آن در خط دیتا وجود دارد که در شکل 2-1 شرح داده شده.

وقتی هر سطر دیتا برای یک صفحه مشخصی شماره صفحه و مجله را به عنوان آدرسش دارد آنها به هر ترتیبی می توانند ارسال شوند و یا سطرهای مجلات دیگر مخلوط گردند. سطرهایی که اطلاعاتی ندارند لازم نیست ارسال شوند (به جای آنها یک سطر از کرکترهای فاصله خالی (SPACE) ارسال می شود). به تکنیک ارسال سطرهایی که حاوی اطلاعاتی هستند ارسال قابل تطبیق با سطر می گویند. این شکل ارسال خصوصاً موقعیکه زیر نویس ها ارسال می شوند مفید است به خاطر اینکه زیر نویس ها تنها یک دو یا حتی الامکان سه سطر از اطلاعات را شامل می شوند. برای خبرهای کوتاه نیز وضع به همین شکل است چونه آنها هم تنها چند سطر از اطلاعات را در بر می گیرند. وقتی صفحه کاملی ارسال می شود دکودر از سر صفر (سطر عنوان) صفحه بعد متوجه می شود که صفحه به طور کامل دریافت شده است.

پهنای باند سیستم های 525 خطی کمتر از سیستمهای 625 خطی است در حالی که زمان تناوب موثر خط آن دو حدوداً برابر است با (52 میکروثانیه). بنابراین ظرفیت دیتا به تقریب به نسبت 625/525 کاهش می یابد مفهوم این جمله آن است که فقط 32 کرکتر در هر سطر در مدت زمان تناوب یک خط تلویزیون می تواند ارسال شود اما می دانیم که باید 40 کرکتر در هر سطر نمایش داده شود. در سیستم فرمت ثابت تکنیکی به نام رفع عیب (GEARING) وجود دارد که برای غلبه بر این محدودیت به کار می رود. به این شکل که از هر 4 سطر قبلی، 8 کرکتر آخر آنها را به عنوان یک سطر کاملاً مجزا ارسال می‌کنند. پس هر صفحه با 24 سطر به 30 خط دیتا نیاز دارد و از آنجایی که فرکانس میدان برای یک سیستم 525 خطی 60 هرتز است در مقایسه با سیستم 625 خطی که 50 هرتز است ظرفیت ارسال برای هر دو سیستم مشابه است. فرمت سطر و صفحه عنوان برای سیستم 625 خطی در شکل 2-3 نشان داده شده است.

2-2) جا دادن بیتها داخل خطوط تلویزیون

سیگنال های دیتا به شکل Non Return to Zero) NRZ) می باشند. (یعنی اینکه سطح سیگنال در سطح 1 یا در سطح 0 در کل زمان تناوب یک بیت باقی می‏ماند) به خاطر اینکه این وضعیت بالاترین ظرفیت بیت را برای ارسال دیتای کد شده باینری به وجود می آورد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره تله تکست (TELETXT)

دسته‌ها: متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید